Мектепке дейінгі дайындық

 1. Үйлесімді дамыған және соған сай ортамен қарым –қатынас жасауға дайын бала тұлғасы?
А) тәрбиелеу
В) тәрбиелеу мақсаты
С) тәрбиелеу құралдары
Д) тәрбиелеу нәтижесі
Е) тәрбиелеу міндеттері
 1. Балалардың рахаттанып жұмыс істеуі үшін ...қажет
А) эмоционалды- жағымды атмосфераны құру
В) еңбектің нәтижелерін талқылау
С) балаларды топтастыру 
Д) баланы шабыттандыратын орта
Е) жұмыс орнын ұйымдастыру
 1. Эмоциоларды айыра алады сыртқы және ішкі әсерлерден болатын эмоциялар мен сезімдерді, қанағаттандыру (удовольствие) және қанағаттанбау (неудовольствие) сезімдерін өте дәл айыра алады
А) 4-6 жастан
В) 2-4 жас
С) туылғаннан 
Д) 2-3 жастан 
Е) 0-3 жастан 
 1. Кезекшілікті балалар еңбегін ұйымдастырудың формасы ретінде алғашқы рет кім зеттеген?
А) З.Н.Борисова
В) С.А.Козлова
С) Л.В.Крайнова
Д) В.Ф.Кушина
Е) Л.Г.Нисканен
 1. Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының байланыс –қатынастарының адам миында жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнелеуі
А) сөйлеу
В) иллюзия 
С) түйсік
Д) қабылдау
Е( ойлау 
 1. Мінез –құлқы мәдениетін тәрбиелеудің бірінші кезеңі... топтан басталады
А) ортаңғы
В) МАД
С) ерте жас 
Д) кіші 
Е) ересек
 1. Қай жаста еркін есте сақтай алады, еске сақтау тәсілдерімен саналы қолдана алады
А) 5 жаста
В) 6 жаста
С) 2 жаста
Д) 3 жаста
Е) 4 жаста
 1. Естің қардынды дау жасы 
А) бөбек жас
В) нәрестелік жас
С) ерте жас
Д) жеткіншек жас
Е) мектепке дейінгі жас 
 1. Қай жастағы бала өзіне маңызды ойынмен айналысқан болса, ол алаңдамай 2 тіпті 3 сағат ойнай береді
а) 6 жас
в) 5 жас 
с) 2 жас
д) 4 жас
е) 3 жас
 1. Қызмет көрсету білігі мен дағдыларын қалыптастыру, айналасындағы жақын адамдарына қамқорлық жасай білу дегеніміз...
А) еңбек тәрбиесінің әдістері
В) еңбек тәрбиесінің тәсілдері
С) еңбек тәрбиесінің мақсаты
Д) еңбек тәрбиесінің құралдары 
Е) еңбек тәрбиесінің міндеттері
 1. Қол мен көркем еңбектің жеке элементтері қай топтан бастап енгізілуі мүмкін
А) ортаңғы
В)МАД
С) Ересек
Д) Кіші
Е) ерте жас
 1. Төрт бес жаста бала ойынының ұзақтығы 
А) 1 күн 
В) 40-45 мин
С)10-15 мин
Д) 20-25 мин
Е) 1-20 сағ
 1. 6 жасар баланың ойлауының негізгі түрі
А) бейнелі ойлау
В)алгоритмдік ойлау
с) логикалық ойлау
д) көрнекі –схемалық ойлау
 1. ....мақсаты бойынша адамның эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған жұмыс болып табылады?
А) тұрмыстық еңбек
В( эстетикалық тәрбие
С) қол және көркем еңбек
Д) өз –өзіне қызмет ету 
С) ән айту 
 1. Адамдағы ерекше бір пайдалы қасиет. Бұл бойынша көпшілік көрмеен нәрсені, сапаны, ерекшеліктерді бақылап, оларды ажырату
А) таңдамалылық
В) төзімділік
С) шыдамдылық
Д) тұтастық
Е) бақылампаздық
 1. Әр бала жұмысының бір бөлігін жеке мақсатта жүзеге асыратын жалпыға ортақ мақсатта балаларды ұйымдастыру -... деп аталады
А) табиғаттағы еңбек
В) қол еңбегі
С) кезекшілік
Д) ортақ еңбек
Е) тұрмыстық еңбек 
 1. Мінез құрылымы
А) өмір барысында өзгермейді
В) бір қалыпта тұрады
С) зерттеушілік сипатқа ие
Д) өмір барысында өзгереді
Е) өршіп дамиды
 1. қай жаста баланың шығармашылық іс –әрекеті күшейеді және оның басты бағыттары көріне бастайды. Жоғары жүйке іс –әрекетінің типі ойлау, көркем өнер, т.б түрлері анықталады
А) 4-5
В) 1-2
С) 5-6
Д) 3-4
Е) 2-3  
 1. Қай топта жұмсақ ойыншықтар мен пенолатектесті түкті ойыншықтар пайдаланылмайды?
А) ерексек топта
В) орта жаста
С) ерте жаста 
Д) кіші топта
Е) МАД топта
 1. Сенсорлық тәрбие 
А) адамгершілік сезім мен түсініктердің дамуы
В) эстетикалық тұлғаның қалыптасуы
С) табиғат жағдайда адамның дамуы
Д) қимыл дағдыларының дамуы
Е) түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы
 1. 3-4 жастағы балалар ойынының ұзақтығы
А) 10-15 мин
В) 1-2 сағ
С) бірнеше күн
Д) 7-8 мин
Е) 40-45 мин
 1. «Қандайда бір оқыту үшін тиімді, яғни өте бір қолайлы мерзімдер болады.Олардан жоғары немесе төмен ауытқу, яғни тым ерте және тым кеш оқыту мерзімдері даму жағынан алғанда әрқашан зиянды болып саналады.» Авторы?
А) В.А.Сухомлинский
В) Ш.А.Амонашвили
С) Л.С.Выготский
Д) К.Д.Ушинский
 1. Мектепке дейінгі ересек жаста жетілетін есте сақтау түрі
А) механикалық есте сақтау
В) эмоционалды есте сақтау
С) есте сақтаудың ықтиярлы формасы
Д) ықтиярсыз есте сақтау
Е) образды есте сақтау
 1. Қабылдаудың тәжірибеге, сенімге, білімге, іс –әрекеттің нәтижесіне және мамандыққа тәуелді болуы
А) қиял 
В) темперамент
С) иллюзия 
Д) тәжірибе
Е) апперцепия 
 1. Балалардың бас миы өте зор жинақтаушы күш көрсететн бала жасы 
А) бөбек жас
В) алғашқы 2 ай
С) 1-3 жас
Д) мектепке дейінгі жас 
Е) алғашқы екі жас     
 1. Апперцепция түрлері
А) педагогика және психология
В) ерікті және еріксіз
С) ырықты және ырықсыз
Д) бірінші және екінші 
Е) тұрақты және уақытша 
 1. ойынға басшылық етудің ең тиімді тәсілі:
А) басқа топ балаларының қатысуы
В) тәрбиешінің өзінің ойынға қатысуы
С) балабақша меңгерушісінің бақылауы
Д) тәрбиешінің сырттай бақылауы
Е) балалардың қарым –қатынасы
 1. Экскурсия бұл: 
А) сабақтың ерекше түрі 
В)саяжайда дем алу
С) демалу 
Д) бақылаудың түрі 
Е) экологиялық –адамгершілік тәрбие әдісі
 1. өзіне тән мінез –құлқындағы, іс –әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен дараланатын ерекшелік
 
А) мінездің ерекшелігі
В) қабылдаудың ерекшелігі
С) педагогтің ерекшелігі
Д) жеке тұлғаның ерекшелігі
Е) мекеменің ерекшелігі
 1. Адамның ақылына байланысты болатын табиғатқа ұқыпты көзқарас қалыптастыру, табиғат субьектілеріне көмек беруге дайындық, табиғатқа оң көзқарас қалыптастыру, экологиялық дүниетаным негіздерін білу
А) экологиялық мәдениетінің мақсаты
В) экологиялық мәдениетінің міндеттері
С) экологиялық мәдениетінің құралы
Д) экологиялық мәдениетінің шарты 
Е) экологиялық мәдениетінің нәтижесі
 1. Мектеп жасына толмаған бала тәрбиесінде оның жас ерекшеліктеріне назар аудару қажеттігін нақты мысалдармен түсіндірген ғалым
А) Меңдаяқова
В) Ф.Жұмабекова
С) А.С.Макаренко
Д) Я.А.Каменсий
Е) Н.С.Құлжанова
 
 1. Ойдың бастапқы формасы
А) ұғым
В) анализ
С) синтез
Д) нақтылау
 1. Адамның сезім мүшелеріне сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелерінің тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелер:
А) ойлау
В) түйсік 
С) қиял 
Д) зейін
Е) қабылдау
 1. Естің 4- түрі бар. Олар:
А) сөз логикалық немесе мағыналық ес
В) барлық жауап дұрыс 
С) қимылдық ес немесе қозғалыс есі
Д) эмоциялық ес немесе сезім есі 
Е) бейнелеу немесе образдық ес
 1. Адамның .... әрекетті саналы түрде белгілі ерік күшін жұмсау арқылы орындалуынан көрінеді.
А) ырықсыз зейіні
В) ырықты зейіні
С) үйреншікті зейіні
 1. Ойлаудың күрделі формасының бірі....
А) ес
В) ой қорытындылары
С) жалпылау
Д) нақтылау
Е) абстракция
 1. «Зейін адам санасынан қорытылып өтетін барлық ойды аңғартатын, адам жанының жалғыз ғана есігі болып табылады, демек бұл есіккке ілімнің бірде –бір сөзі соқпай өте алмайды, егерде ол соқпай өтсе, онда баланың сапасында ештеңе де қалмайды» авторы кім?
А) Я.А.Коменский
В) Ж.Ж.Руссо
С) Дж. Локк
Д) К.Д.Ушинский
 1. Адам миында сыртқы дүние заттары мен құбыластар бейнелері танылып сақталуы және қайтадан жаңғырту процесі....
А) түйсік
В) қабылдау
С) ойлау
Д) зейін
Е) ес
 1. заттар мен құбылыстардың қасиеттерінің нақты бейнесін ойда қалдыруда, қайта жаңғыртуда көрініп отыруын.... дейміз
А) сөз логикалық немесе мағыналық ес
В) бейнелеу немесе образдық ес
С) қимылдық ес немесе қозғалыс есі 
Д) эмоциялық ес немесе сезім есі 
 1. ....-бір текті заттың, құбылыстың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру 
А) жалпылау
В) анализ
С) нақтылау
Д) абстракция 
Е) синтез 
 1. Айналадағы обьектілердің ішінен керектісін бөліп алып, соған психикалық әрекетімізді тұрақтата алу ....
А) түйсік
В) қабылдау
С) ойлау
Д) зейін
Е) ес
 1. Күшті тітіркендіргіштер (көзді аштырмайтын жарық, қанық бояулы заттар, қатты дауыс, мұрын жаратын иіс т,б), заттар мен құбылыстардың жаңалығы мен қозғалысы (мәселен, адамның үстіндегі киімінің өзгеруі, дыбыстың жарықтың артуы не кемуі т,б)
А) ырықсыз зейіні
В) ырықты зейіні
С) үйреншікті зейіні
 1. Оперативтік ес:
А) адам ойының түрлі формаларын (ұғым, пікір, ой қорытындылары) еске қалдыра алу қабілеті
В) қысқа уақытта естің әрекетін нақтылы міндеттерін орындауға байланысты көрінетін түрі
С) еңбек әрекетіне байланысты туып отыратын қимыл –қозғалыстарды еске қалдыру мен қайта жаңғыртып отыру 
Д) сезімдерді еске қалдырып отыру
Е) заттар мен құбылыстардың қасиеттерінің нақтылы бейнесін ойда қалдыруда, қайта жаңғыртуда көрінеді
 1. Интерорецепторлар дегеніміз:
А) бірізді образдарға ұқсас, бірақ одан табиғаты бөлектеу заңдылықтардың бірі
В) сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі
С) дене мүшелерінің қозғалысы мен бірқалыпты орналасуын хабарлау
Д) сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп бейімделуге байланысты өзгеруі
Е) ішкі мүшелеріміздеорналасқан әсер етуші тітіркендіргіштердің сезгіштік күйлерін бейнелеу, хабарлау
 1. сыртқы дүние заттары мен құбылыстарын үнемі тұтастай қабылдап, бірақ оның ұсақ –түйегіне жөнді мән бермейтіндер
А) анализдік қабылдау
В) аккомодация
С) байқағыштық
Д) синтездік қабылдау
Е) иллюзия
 1. Қимыл қозғалысты еске қалдыру мен қайта жаңғыртып отыру қай ес түріне жатады?
А) сөз логикалық немесе мағыналық ес
В) бейнелеу немесе образдық ес
С) қимылдық ес немесе қозғалыс есі 
Д) эмоциялық ес немесе сезім есі 
 1. Заттар мен құбылыстардың көлемін, тұрқын, түрін, аумағын, алыс –жақындығын, таяз –тереңдігін, бағыт –бағдарын қабылдау
А) кеңістікті қабылдау
В) уақытты қабылдау
С) байқау
Д) апперцепция
Е) иллюзия 
 1. түйсік пен қабылдаудағы анализбен синтездің жаңа мазмұнға ие болған түрі....
А) ойлау
В) пікір 
С) қабылдау
Д) анализ
Е) ұғым 
 1. Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай   бейнеленуі .... деп аталады
А) ойлау
В) зейін
С) қабылдау
Д) қиял
Е) түйсік
 1. Ата –аналарды бағдарлама бойынша тәрбиеленушілердің қол жеткен жетістіктерімен таныстыру, тәрбиешінің талаптарына бағыт беру:
 А) жеке тақырыптық кеңестер
В) дәріс 
С) ашық сабақтар
Д) конференция 
Е) практикумдар
 1. Адам ойының түрлі формаларын еске қалдыра алу қабілеті... деп аталады
А) сөз логикалық немесе мағыналық ес
В) бейнелеу немесе образдық ес
С) қимылдық ес немесе қозғалыс есі 
Д) эмоциялық ес немесе сезім есі
 1. Экстерорецепторлар:
А) бірізді образдарға ұқсас, бірақ одан табиғаты бөлектеу заңдылықтардың бірі
В) сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі
С) дене мүшелерінің қозғалысы мен бірқалыпты орналасуын хабарлау
Д) сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі  
Е) сыртқы мүшелерімізде орналасқан әсер етуші тітіркендіргіштердің сезгіштік күйлерін бейнелеуі немесе хабарлау
 1. Қазіргі заман педагогының функциялары:
А) тәрбиеленушілрді қоғамдағы өзгермелі әлеуметтік –мәдени жағдайға бейімделуге көмектесу
В) тәрбиелеу барысында ата-анамен жұмыс жасау
С) оқу –тәрбие жұмысының мазмұнын меңгеру, белгілі бір бағыт –бағдар беру 
Д) қоғамдағы өнеркәсіп күштерінің дамуына әсер ету тәрбие жұмысының негіздерін бірізділікпен қарастыру.
Е) тәрбие қиындықтары бар балалармен жұмыс
 1. Математика негііздерін үйретудің негізгі мақсаты:
А) іс –әрекет жайлы түсінік
В) көлем туралы түсінік
С) ойлау арқылы құрастыру 
Д) кішігірім әңгіме құрастыру 
 
Е) заттардың атауы туралы түсінік 
 1. Сангвиник балалар:
А) жетекшілікке құштар емес, көп сөйлемейді, тұйық, тыныштықты ұнатады
В) шапшаң, белсенді, ұстамсыз
С) сөйлеуі сабырлы, монотонды, тыныштықты ұнатады
Д) ашық, көпшіл, сөзшең, кісіге қайырымды, көтереңкі көңілді, жетекшілікке құштар
Е) тез жылап қалады, көп сөйлемейді 
 1. Мектепке дейінгі балалар ойындарының түрлерін... топқа бөлуге болады.
А) 5 үлкен
В) 3 шағын
С) 2 үлкен
Д) көпшілік 
Е) 4 кіші
 1. 3-4 жастағы балалардың оқуға қажетті дағдыларын қалыптастыру
А) тәрбиешіні тыңдау, тапсырманы түсіну, бір –біріне бөгет жасамау, өздігінен орындау
В) заттардың айырмашылығын ажыратуға үйрету, өздігінен орындау
С)  қарапайым математикалық дағдыларды қалыптастыру
Д) сөйлеу шеберлігін қалыптастыру
Е) оқу іс –әрекетіне белсене қатысу, қызығушылық таныту
 1. Баланы дамытудың барлық бағыттарын (ақыл –ой, эстетикалық, экологиялық, адамгершілік, дене тәрбиесі) қамтиды
А) кешенді бағдарлама
В) мемлекеттік бағдарлама
С) жалпы бағдарлама
Д) парциалды бағдарлама
 1. Мазмұнды –рөлді ойынға басшылық жасауға қойылатын талап.
А) тәрбиеші мен балалардың қарым –қатынасы
В) тәрбиешінің білімділігі 
С) тәрбиешінің мәнерлі сөйлеуі 
Д) тәрбиешінің шеберлігі мен әдептілігі
Е) тәрбиеші мен ата –ананың қарым –қатынасы 
 1. Балабақшадағы құрастыру іс –әрекетінің түрлері:
А) төсбелгі
В) қағаздар
С) әйнек 
Д) ойыншықтар 
Е) кітаптар 
 1. Адамның бүкіл өмірі бойындағы психикалық қасиеттері мен тұлғасының даму үдерісін зерттейтін ғылым:
А) жас ерекшілік психологиясы 
В) мектепке дейінгі психология 
С) анатомия 
Д) жалпы психология
Е) жалпы педагогика
 1. Флегматик балалар 
А)  сабырсыз, монотонды, тыныштықты ұнатады, іс –әрекетті тиянақсыз орындайды
В) тұйық, тез жылайды, ренжігіш
С) сөйлеуі сабырлы, монотонды, тыныштықты ұнатады, іс –әрекетті тиянақты орындайды
Д) ашық, көпшіл, сөзшең жетекшілікке құштар
Е) ашық, көпшіл, сөзшең, ұстамсыз, қызба 
 1. Психикалық даму мен оқытудың негізін салушы:
А) В.Узнадзе
В) С.Костюк
С) З.Фрейд
Д) Ж.Пиаже
Е) Я.А.Коменский 
 1. Қағазбен құрастырудың түрлері:
А) компьютер бойынша 
В) ұсынылған шарт бойынша 
С) сызба бойынша құрастыру
Д) жолақ қағаздардан бейнелер жасау
Е) өз еркімен құрастыру 
 1. Қиялдың алғашқы көріністері байқалатын бала жасы:
А) 4 жас
В) 2 жас
С) 5 жас
Д) 1 жас
Е) 3 жас
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық белсенділігінің мотивациясын көздейтін оқыту процесінің компоненті:
А) қарқынды –мотивациялық 
В) бағалаушы –нәтижелі 
С) мазмұндық 
Д) жүйелеуші 
Е) бақылаушы –реттеуші 
 1. Көптілді білетін тұлғаны тәрбиелеуді қарастырған білім беру саласы
А) денсаулық 
В) қатынас 
С) әлеумет 
Д) шығармашылық
Е) таным
 1. Баланың ойлау қабілетінің эмоционалды өтпелі кезеңі:
А) 5-6 жаста 
В) 1-6 жаста
С) 3-6 жаста
Д) 2-6 жаста
Е) 4-6 жаста
 1. Баланың құрастыру іс –әрекетінің түрлері 
А) кітаптар 
В) ойыншықтар 
С) темір конструкторлар 
Д) әйнек 
Е) төсбелгі 
 1. Қиялдың ең жоғарғы түрлері 
А) иллюзия 
В) танымдық қиял 
С) түс көру 
Д) арман қиял
Е) шығармашылық қиял
 1. Базистік оқу жоспары
А) типтік бағдарлама негізінде құрастырылған 
В) авторлық бағдарлама 
С) оқу жоспарының апталық оқу жүктемесі 
Д) оқу орындарының (мектепке дейінгі ұйымы) беглілі бір түріне арналған стандарт бөлігі ретінде 
Е) оқу бағдарламасы бойынша жасалған 
 1. Өнер құндылықтарын тудыра білетін, сезінетін, бағалай алатын шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға бағытталған нақты үдеріс 
А) дене тәрбиесі
В) эстетикалық тәрбие
С) құқықтық тәрбие
Д) адамгершілік тәрбие
Е) шығармашылық тәрбие
 1. кеңістікте пәндік –дамытушы ортаға қойылатын талаптар 
А) жүйелілік, бірізділік, ғылымилық
В) баланың жан –жақты дамытуға арналған 
С) тәрбиелеу, қорытындылау, вариативті, қауіпсіздікке қол жетімді
Д) мазмұнды жан –жақты, полифункционалды, вариативті, қауіпсіздікке қолжетімді
Е) қауіпсіз 
 1. Ересектер тобында (4 жастан бастап) «Әлеумет» білім беру саласы бойынша еңбек түрлері 
А) Затқа қарап, ұсынылған және өз ойлары бойынша сәндік мүсіндеу дағдыларын қалыптастыру
В) бейнелерді айқын беру үшін сұлбаны қию және жыртып жапсыру тәсілдерін қолдану
С) драматизация ойындарын және режиссерлік, театрландырылған әрекеттің алуан түрін меңгеру 
д)  құрылыс бөлшектерін атайды, олардың құрылымдық қасиеттерін ескере отырып пайдаланады
е) әр түрлі мамандық иелері, еңбектің мазмұнығ сипаты, еңбек нәтижесінің маңызы туралы ұғым қалыптасытру
 1. Табиғат аясындағы іс –әрекет түрі:
А) құрастыру 
В) тәжірибе
С) бақылау 
 1. Өсімдіктер мен жануарлар туралы білім беруде баланың бойында қалыптастыратын қасиет:
А) өнімді әрекет 
В) ерекшелікті ажырату
С) қасиеттерін ажырату
Д) жанашырлыққа баулу
Е) сезімдерін ояту 
 1. Отраның нысандарына эмоционалды жағымды қамқорлықпен қарауды қалыптастыру
А)  1-2 жастан бастап
В)  2-3 жастан бастап
С) 3-4 жастан бастап
Д) 5-6 жастан бастап
Е) 4-5 жастан бастап
 1. Мектепке дейінгі мекемеде денешынықтырудан ұйымдастырылған оқу қызметінің құрылымы бойынша кіріспе бөлімінде орнатылған міндеттер:
А) бұрынғы өткенді қайталау және  пысықтау 
В) ынталандыру сезімдерін ояту, жүру, жүгіру, қарапайым жаттығуларды орындау
С) жалпы жетілдіруші жаттығулар
Д) балаларға жаңа жаттығу үйрету
Е) балалардың қозғалыстағы шеберлігі мен дағдыларын жетілдіру
 1. Мектепке дейінгі педагогиканы педагогиканың маңызды саласы ретінде бөліп қарастырған ғалым:
А) Бэкон
В) Р.Оуен 
С( К.Д.Ушинский 
Д) Я.А.Коменский 
Е) Фребель
 1. Музыкалық шығармашылығын қалыптастыруда қарапайым жанрларды ажырату 
А) асатаяқ, тоқылдақ, маракас
В) күй, өлең, би, марш
С) сыбызғы, кларнет
Д) музыкант, орындаушы, әнші
Е) тепм, динамика, регистр
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың кейбіреулерінде   байқалатын көру есінің  ерекше түрі 
А) ұзақ уақыттық
В) оперативтік 
С) эйдетикалық 
Д)эмоциялық 
Е) логикалық 
 1. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алу 
А) обьективтік байланыс 
В) абстракция
С) қорытынды жасау 
Д) нақтылау
Е) операция 
 1. Темперамент туралы теорияның негізін салған:
А) Л.С. Выготский
В) С.Бабаев 
Д) Ч.Дарвин
Е) Гиппакрат 
С) Эйнштейн 
 1. Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер
А) көру, есту, иіс, дәм, тері
В) тактиль, қысым, дауыл
С) дененің кеңістіктегі алып тұрған орны 
Д) қозғалыс, абсолюттік табалдырық
Е) дыбыс толқындары, сезу
 1. М.Монтессоридің материалдары дамудың
А) ойын іс –әрекетіне бағытталған 
В) байланыстыра сөйлеуге бағытталған 
С) шығармашылық қабілетке бағытталған
Д) сенсорлық қабілеттеріне бағытталған
Е)  танымдық белсенділіктеріне бағытталған
 1. Бала психологиясының негізін қалаған ғалым?
А) Қ.Нығметова 
В) Ч.Дарвин 
С) А.Н.Соколов 
Д) Л.С.Выготский 
Е) В.Прейер
 1. Мәдени –гигиеналық дағдылар түрлері
А) тәртіптілік, тамақтану, серуен
В) өзін –өзі күту, ұйқы, еңбек
С) жуыну, тәртіптілік, мінез –құлық
Д) тамақтану, ойын, таңертеңгілік қабылдау
Е) тамақтану,  өзін –өзі күту, бөлме ішінің реттілігі
 1. «Тәрбиешінің шеберлігі талантты керек ететін ерекше бір өнер емес, бірақ ол музыкантты,дәрігерді шеберлікке қалай үйретуді керек болса, солай үйретуді керек ететін мамандық» деген ойдың авторы
А) Н.К.Крупская
В) В.А.Сухомлинский 
С) Ж.Ж.Руссо
Д) А.С.Макаренко
Е) Я.А.Коменский
 1. З.Фрейд бойынша тұлғаның даму бағыты 
А) биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік
В) организмнің ортаға бейімделуі
С) эмоционалды сфера, дарындылық
Д) тұқымқуалаушылық, орта
Е)физиологиялық, эмоционалдық, тұрақтылық
 1. Заттар арқылы үлкен адамдардың шынайы істерін қайталап көрсету мектепке дейінгі кішкентай балалар ойынының 
А) негізгі мазмұны болып табылады
В) ортадан алған әсерін жеткізу
С) жанама әрекет болып табылады
Д) жүйесі болып табылады
Е) мәнділігін жеткізу 
 1. Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі 
А) алгоритмдік ойлау
В) логикалық ойлау
С) бейнелі ойлау
Д) көрнекі –бейнелі ойлау
Е) көрнекі –схемалық ойлау
 1. Балабақшада кең қолданыста ойналатын ойын түрлері
А) асық ойыны, доп ойыны 
В) дидактикалық, үстел үсті, қимылды, сөздік
С) қуыршақ ойыны
Д) театр ойыны
Е) көкпар ойыны, құрылысшы ойыны
 1. Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі
А) қарқындылығы баяулайды және бәсеңдейді
В) едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі
С) ауытқиды және нығая түседі
Д) нығая түседі
Е) едәуір нығая түседі
 1. Мектепке дейінгі пелагогиканың ғылым ретінде функциялары 
А) түсіндірушілік, жобалаушы –мақсатты, прогностикалық
В) суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы –құраушы, прогностикалық, дүниетанымдық
С) суреттеушілік, пәндік, жобалаушы –құраушы, дүниетанымдық
Д) дүниетанымдық, түсіндірушілік, жобалаушы –құраушы
 1. Мектепке дейінгі мекемедегі сюджеттік ойындарды ұйымдастыру принциптерін құрастырған 
А) Н.Н.Поддьяков, Т.А.Куликова
В) Я.А.Коменский, С.А.Козлова
С) В.И.Даль, П.Я.Гальперин
Д) Ф.Фербель, Т.А.Куликова
Е) Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова 
 1. Адамның мінез бітістерін жоғарғы жүйке қызметінің тума типтерімен өмір сүру барысында қалыптасатын уақытша жүйке байланыстарының өзіндік құндылығы деп түсіндірген 
А) Е.И.Тихеева
В) И.М.Сеченов 
С) О.С.Ушакова
Д) В.М.Бехтеров
Е) И.П.Павлов 
 1. Тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты
А) балалармен қарым –қатынас жасай білуі
В) балаларды жазалай білуі
С) ата –аналармен тығыз байланыс жасай білуі
Д) ата –аналардың өз балалары жайлы пікірлерін сұрап білуі
Е) педагогикалық ойлай білуі, кәсіби біліктілігінің сапалы көрінісі
Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікті қабылдауы
А) заттар мен құбылыстардың көлемін, түрін, аумағын, алыс –жақындығын, бағыт –бағдарын қабылдау
В)   заттар мен құбылыстардың мағынасын түсінудің қарапайым түрі 
С) жаңа фактілерді білуге құмарлықты, олардың егжей –тегжейін білуді адамның әрдайым қабылдауға даярлығы
Д) толып жатқан обьектілердің ішінен біреуін іріктеу
Е) белгілі мақсат мен обьектіні әдейілеп қабылдау 
 1. «Тәрбие –қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере алатын негізгі күш» деп айтқан
А) Ф.Врубель
В) В.И.Даль
С) И.П.Подласный 
Д) П.М.Рубинштейн
Е) В.Вундт
 1. Ми қабығының күрделі анализдік және синтездік қызметінің нәтижесі 
А) мінез
В) қабылдау
С) қабілет 
Д) темперамент 
Е) ерік
 1. Мектепке  дейінгі ұйымда балалар еңбегін ұйымдастыру нысандары 
А) тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек 
В) қол еңбегі, бөлмені тазалау 
С) шаруашылық –тұрмыстық еңбек, кезекшілік
Д) өз –өзіне қызмет ету, жұмыс орнын дайындау 
Е) көмек көрсету, тазалық сақтау 
 1. «Баланы жақсы тану және түсіну үшін оны ойын кезінде бақылау керек» деген пікірді айтқан 
А) С.Бабаев 
В) А.Н.Соколов 
С) Ж.Руссо 
Д) Л.С.Выготский 
Е) Я.А.Коменский 
 1. Балалар 2 айдан 6ай немесе одан да көп ұзақ уақыт арасында балабақшаға бейімделе алмайды, 8-9% балалар ерекше назарды қажет етеді. Балалардың тәбеті төмендеп, ұйқысы нашарлайды. Ата –анасымен жылап айрылысады. Бейімделудің қай деңгейіне жатады?
А) орта бейімделу
В) қиын бейімделу
С) жеңіл бейімделу
 1. «Дидактика» терминін қолданысқа алғаш енгізген
А) А.П.Усова 
В) Е.Н.Видозова 
С) В.Ратке 
Д) Л.А.Венгер 
Е) К.Д.Ушинский 
 1. Балалардың балабақшаға қысқа мерзімді бейімделуі
А) 10-15 апта 
В) 1-2 апта
С) 2-6 апта
Д) 7-8 апта
Е) 9-10 апта 
 1. Мектепке  дейінгі баланың ерік әрекетін тәрбиелеуде сақталатын ережелер 
А) баланың шыдамдылығын дамыта отырып, ортаға бейімдеу
В) балаға мақсат қоюда кішкене мақсаттар қоюды үйрету 
С) балаға арнайы ұйымдастырылған күн тәртібі белгіленуі үлкендердің балаға қарым –қатынасы, талаптарының бірдей болуы 
Д) танымдық үдерістерін дамыту 
Е) үлкендер балаға шыншыл болып, іс –әрекетінің дұрыс орындалуын қадағалау
 1. Балалар үшін еңбек тапсырмаларын орындаудағы қолжетімді жас 
А) 1-2 жас
В) 4-5 жас
С) 3-4 жас
Д) 5-6 жас
Е) 2-3 жас
 1. Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін күннің соңында ойыншықтан 25 см қашықтықта бактерицидті шамдармен дезинфекциялайды
А) 10 мин
В) 20 мин
С) 40 мин
Д) 50 мин
Е) 30 мин
 1. Оқыту мен білім беру теориясын зерттейтін педагогика саласы 
А) жүйелеу 
В) дидактика 
С) педагогика 
Д) психология 
Е) тәрбие 
 1. Имитациялық, қозғалыс ойындары деп ойынды екіге бөліп қарастырған 
А) В.М.Теплов 
В) Д.Н.Узнадзе
С) С.Костюк
Д) Ф.Врубель 
Е) Ф.Лесгафт
 1. Өз зерттеулерінде отбасылық тәрбиенің күші мен беріктігін анықтайтын факторларды жүйелеген
А) Ю.П.Азаров 
В) Ф.Н.Жұмабекова 
С) И.В.Гребенников 
Д) Т.А.Маркова 
Е) В.И.Даль
 1. М.Монтессори сенсорлық тәрбие жүйесіне бала дамуының ерекшелігі ретінде 
А) бұлшықеттің дамуы мен көру,есту, сезгіштікті жатқызады
В) табиғи қажеттілікті жатқызады
С) физиологиялық сапаны жетілдіреді 
Д) психикалық сапаны қалыптастыруды жатқызады
Е) жүйке жүйесін шыңдайды 
 1. «Педагог» сөзінің алғаш пайда болуы 
А) Қытайда 
В) Америкада 
С) Түркияда 
Д) Қазақстанда 
Е) Ежелгі Грецияда 
 1. Жастық дамуға және орта ықпалына байланысты ойлау процесінде өзгерістердің болуы және сандық, сапалық ерекшеліктердің жиынтығы 
А) адамгершілік даму
В) ақыл –ой дамуы
С) психикалық даму
Д) психологиялық дамуы
Е) тұлғалық дамуы
 1. Кіші жас тобында құрылыс ойындарының ұйымдастырылу ерекшіліктері 
А) бірімен –бірін салыстыруға үйренеді 
В) ойын құрамына кіретін әрекетті талдайды 
С) ойыншықтарды қатарластырады, орналастырады.
Д) айналасындағылардан алған әсерлерін бейнелей алады 
Е) өздері белгілеген тақырып бойынша сала біледі 
 1. Педагогтің оқу материалын балаларға түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік беретін аса маңызды сөздік әдіс:
А) педагогтің әрекеті 
В) педагогтің көрнекілігі 
С) педагогтің сахналауы 
Д) педагогтің әңгімелеуі 
Е) педагогтің шеберлігі 
 1. 5жастан 6 жасқа дейінгі балалардың қатынас мәдениетінің қалыптасуы:
А) ересектерді «сіз» дейді 
В) қоғамдық орындардағы тәртіп ережелерін біледі және оларды сақтайды 
С) сұрақтарға жауап береді 
Д) құрдастармен байланысқа түсе алады 
Е) өз ойларын тоолық жеткізеді
 1. «Уақытша жүйелік байланыс жануарлар дүниесі мен біздің өзімізде іске асатын әмбебап физиолгиялық құбылыс.Ол сонымен қатар психологтар ассосация деп атайтын психологиялық құбылыс» деп жазды 
А) В.А.Сухомлинский 
В) И.П.Павлов 
С) С.Н.Николаева
Д) К.Л.Ушинский 
Е) А.С.Макаренко
 1. Мектепке дейінгі ұйымда мектепалды даярлық тобында (5 жастан бастап) «Денсаулық» білім беру саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес қауіпсіз мінез –құлық негіздері бойынша ұйымдастырылған оқу қызметі жүктемесінің апталық сағат көлемі 
А) 0,5 сағат
В) 3 сағат
С) 0,25 сағат
Д) 2 сағат
Е) 2,5 сағат
 1. Түрлі себептерге байланысты шындықты бұрмалап, теріс қабылдау 
А) апперцепия 
В) иллюзия 
С) қабылдаудың тұрақтылығы 
Д) байқағыштық 
Е) қабылдаудың таңдамалылығы
 1. Жекеден жалпыға қарай жасайтын ой қорытындысы
А) аналогия 
В) индукция 
С) дедукция 
Д) анализ 
Е) синтез
 1. Тахистаскоп құралы арқылы 
А) зейіннің тұрақтылығын өлшейді
В) зейіннің көлемін  өлшейді
С) мидың салмағын өлшейді
Д) ойлаудың түрін анықтайды 
Е) зейіннің ерекшелігін өлшейді
 1. Темперамент дегеніміз:
А) баланың қылығы мен іс –әрекеттерінен көрінетін меншікті дара өзгешелігі
В) тәрбие үдерісінде қалыптасқан дағдылар жүйесі
С) балалардың анатомиялық –физиологиялық көрсеткіштері 
8.Козлова бойынша эстетикалық дамудың құрамдас бөлігі ретінде 
А) би білімі 
В) психологиялық білім
С) шығармашылық білім
Д) өнертану, меңгеру білімі
Е) актерлік білім
 1. Балабақшаның жағдайында балаларға берілетін еңбек тапсырмаларының түрлері 
А) қағаздан, картоннан, ағаштан, шүберектен т.б ойыншықтар дайындау 
В) үлкендердің әртүрлі тапсырмаларын орындау, кезекшінің міндеттерін атқару 
С) бөлме өсімдіктері мен жануарларын күту 
Д) барлық жауабы дұрыс 
 1. Міндетті шешілу немесе ішкі іс –әрекет жасау нәтижесінде болатын бала ойлауы 
А) көрнекі бейнелік ойлау 
В) көрнекі іс -әрекеттік ойлау
11.Бір жастағы баланың сөзік қоры 
А) 50 сөз
В) 5 сөз
С) 100 сөз
Д) 25 сөз
Е) 15 сөз
 1. «Адам ата –анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады.Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады»
А) Әл –Фараби 
В) Шәкәрім 
С) М.Жұмабаев
Д) Абай 
 1. «Балаға сеніңіздер.Өзіңізге сеніңіз. Ғылымға сеніңіз» педагогикалық  ұстанымдарында негізделген тұжырымды ұсынған:
А) Ф.Фербель
В) М.Монтессори 
С) А.С.Макаренко 
Д) Ш.А.Амонашвили 
Е) В.И.Даль
 1. Ақыл –ой  тәрбиесінің негізгі көрсеткіштері:
А) ойын, еңбек, оқыту 
В) ойлау әрекетіндегі сандық және сапалық өзгерістер 
С) мінез –құлық мәдениеті, ізгілік
Д) сурет салу, мүсін жасау, жапсыру
Е) табиғатқа, өнерге эстетикалық қатынас
 1. Баланың сыртқы бағдарлау іс –әрекеттерінің көмегімен орындалатын ойлауы ....деп аталады
А) көрнекі бейнелік ойлау 
В) көрнекі іс -әрекеттік ойлау
16. Ең алғаш мінезді сипаттап жазған 
А) В.М.Теплов 
В) П.М.Рубинштейн
С) С.Костюк 
Д) Теофраст 
 1. көрнекі-бейнелі ойлау.... тығыз байланысты 
А) секірумен 
В) түйсікпен 
С) қабылдаумен 
Д) жүрумен 
Е) сөйлеумен 
 1. Сенсорлық эталондар дегеніміз
А) алғашында баланың сөйлеуінің үлкендердің сөйлеуіне ұқсамауы 
В) қасиет пен қарым –қатынастардың әр түрінің негізгі жеке түрлері жөнінде адамзатта қалыптасқан түйсік 
С) айналадағы адамдар мен заттарға адамша қарауға, іс –әрекет жасауға үйрену 
 1. өз зерттеуінде отбасылық тәрбиенің күші мен беріктігін анықтайтын факторларды жүйелеген 
А) Ф.Н.Жұмабекова 
В) Ю.П.Азаров 
С) Т.А.Маркова 
Д) И.В.Гребенников 
Е) В.И.Даль
20. Сенсорлық тәрбие дегеніміз:
А) Табиғи жағдайда ағзаның шынығуы 
В) түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы 
С) эстетикалық талғамның дамуы 
Д) қажетті адамгершілік сезім мен түсініктің дамуы 
 1. Д.Б.Эльконин концепциясы, 1-3 жас 
А) заттық –манипуляция іс –әрекет
В) оқу 
С) тікелей эмоционалды қарым –қатынас 
Д) рөлдік ойын
 1. Дидактикалық ойын:
А) ойын түрі 
В) ойыншықпен ойнау 
С) ережелі ойын 
Д) ойынның атауы 
 1. сәбиелер тобында ертеңгілік жаттығу 
А) керекті құралдармен 
В) көрсетумен 
С) музыкамен 
Д) ойын түрінде 
 1. құрастыру іс –әрекетінің түрлері 
А) әңгімелеу арқылы құрастыру
В) арнайы үлгі бойынша құрастыру
С) сипаттама бойынша құрастыру
Д) түсіндіру бойынша құрастыру
Е) көрсету арқылы құрастыру 
 1. уақытты бағдарлау, кеңістікті бағдарлау 
А) ұйымдастырылған оқу іс –әрекетінің тақырыбы
В) математикалық сауаттылық 
С) математика негіздері мазмұны 
Д) сабақтың түрі 
 1. карандаш, фломастер, гуащь және ермексаздың көмегімен ұқсас бейнелер жасайды 
А) 3-5 жас
В) 1-3 жас
С) 5-6 жас
Д) 1-2 жас
Е) 4 жас
 1. Әлеуметтік орта 
А) таныстыру 
В) қалыптастыру 
С) жалғастыру 
Д) жағдай жасау 
Е) тәрбиелеу 
 1. Салауатты өмір салты 
А) дұрыс тамақтану 
В) серуендеу 
С) салт –дәстүрлерді білу 
Д) аурудан емделу 
 1. Физикалық дамыту жұмысының формалары 
А) қайталау 
В) ескерту 
С) интерпретация 
Д) спорттық ойындар 
 1. Д.Б.Эльконин концепциясы, 0-1 жас
А) заттық –манипуляция іс –әрекет
В) оқу 
С) тікелей эмоционалды қарым –қатынас 
Д) рөлдік ойын
 1. Тәрбиенің алғашқы сипаты көріне:
А) 4-5 жас
В) 1-2 жас
С) 6-7 жас
Д) 3-4 жас
 1. құрылыс материалдарымен ойнау 
А) ортаңғы топта 
В) ересек топта 
С) ерте жаста 
Д) кіші топта 
 1. Мектепке дейінгі балалардың Отан туралы жалпы түсінігі 
А) әлеуметтік мәртебе 
В)еңбек тапсырмалары 
С) тұрмыстық мекеме
Д) батырлар, ұшқыштар 
 1. Д.Б.Эльконин концепциясы, 3-7 жас
А) заттық –манипуляция іс –әрекет
В) оқу 
С) тікелей эмоционалды қарым –қатынас 
Д) рөлдік ойын
 1. себеп –салдарлық, мөлшер туралы қарапайым ұғымдар
А) 1-2 жас
В) 3 жастан 4 жасқа дейін 
С) 5-6 жас
Д) 4 жасқа дейін
 1. негізгі қимылдар 
А) еңбектеу 
В) жүру 
С) тыныс алу 
Д) салыстыру
 1. Мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс –әрекеті ?
А) еңбек 
В) ойын 
С) білік 
Д) бақылау 
Е) дағды  
 1. «Дидактика» терминін қолданысқа алғаш енгізген 
А) Е.Н.Видозова 
В) В.Ратке 
С) А.П.Усова 
Д) К.Д.Ушинский 
Е) Л.А.Венгер 
 1. Алғашқы балабақша қай жылы ашылды 
А) 1917 жылы
В) 1989 жылы
С) 1922 жылы
Д)  1974 жылы
Е) 1938 жылы
 1. Ақпараттық –әрекеттік модель бойынша түпкілікті нәтиже деп есептеледі?
А) жобаның өзектілігі 
В) жобаның мақсаты 
С жобаны құрастыру 
Д) мәселені шешу 
Е) жоспарлау 
 1. «Коллективтің Құдіретті кіші» кітабының авторы 
А)  Ш.А.Амонашвили 
В) А.Я.Коменский 
С) Р.Г.Лемберг 
Д) Дж Дьюи 
Е) В.А.Сухамлинский 
 1. Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу обьектісі 
А) баланы қазіргі өмірге бейімдеп тәрбиелеу жолдары 
В) тұлға дамуының физиологиялық негіздері 
С) тұлғаның психологиялық ерекшеліктері 
Д) ғылыми танымның тәсілдері 
Е) туғаннан алты жасқа дейінгі баланың дамуы мен тәрбиесінің заңдылықтары мен ғылыми негіздері 
 1. Ең алғашқы балабақша қай жылы, қай қалада ашылды ?
А) 1917 жылы Алматы қаласы
В) 1919 жылы Қарағанды қаласы
С) 1918 жылы Торғай қаласы
Д)  1971 жылы Верный қаласы
Е) 1934 жылы Орынбор қаласы
 1. «Ұлы дидактиканың» авторы 
А) Ш.А.Амонашвили
В) А.Я.Коменский
С) Выготский 
Д) Песталоций 
Е) Крупская 
 1. Бала қай жаста өзі тыңдаған ертегі немесе қызықты әңгімені ойдан құрастырып айтып бере алады?
А) 5 жастан бастап
В) 2 жастан бастап
С) 6 жастан бастап
Д) 4 жастан бастап
Е) 3 жастан бастап
 1. Қ.Р. «Білім туралы » Заңы соңғы рет қашан қабылданды 
А) 2001 жылы 
В) 2007 жылы
С) 1999 жылы
Д) 2005 жылы
Е) 2012 жылы
 1. Әртүрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде нерв жүйесінің қызмет жасап тұрған белсенді күйі: 
А) ажырата тежелу 
В) рефлекс 
С) тежелу 
Д) қозу 
Е) сөне тежелу 
 1. «Стресс» сөзін алғаш қолданған ғалым:
А) Л.Фестингер 
В) С.Шехнер 
С) Ганс Селье 
Д) Д.О.Хеббу
Е) К.Ланге
 1. Мақсатсыз қиял деп нені айтамыз 
А) түс көру 
В) қате жазу 
С) фантазиялау 
Д) қате айту 
Е) галлюцинациялар 
 1. Баланың балабақшаға бейімделуінің орташа ауырлық дәрежесі 
А) 2-6 апта 
В) 3-4 апта
С) 4 ай 
Д) 3 ай 
 1. Сөйлеудің алғашқы генетикалық қызметі:
А) экспрессиялық 
В) белгілеу 
С) коммуникативті 
Д) жалпылама 
Е) қоздырғыш
 1. Фрустрация –бұл...?
А) адам көтере алатын қанағаттанбау деңгейіндегі қалып 
В) адам қатты соққы алатын қалып 
С) жеке адам бақыттылығы мен обьективті мүмкіндіктер арасындағы ішкі кикілжің
Д) жеке адамның саналы және іс –әрекетінің дұрыс ұйымдаспауынан болатын психикалық қалып 
Е) көңілдің бұзылуы, белгілі бір істің жүзеге аспай, адамның көңіл күйі құлазу қалпы 
 1. Ой қорытындысының мына түрінде жалпы жағдайлардан жекелеген қорытынды жасалады:
А) индуктивті 
В) нақты 
С) рационалды 
Д) дедуктивті
Е) абстакциялық 
 1. Ойлаудың ең жоғары деңгейі 
А) көрнекі –бейнелі 
В) практикалық 
С) көрнекі –әрекеті 
Д) әрекетті 
Е) сөздік –логикалық 
 1. Адам бұрын қабылдамаған заттар мен құбылыстардың бейнелерін құруы –бұл: 
А) қиял 
В) түйсіну 
С) ес 
Д) қабылдау 
Е) ойлау 
 1. Балалардың балабақшаға бейімделуінің .... түрі бар
А)2
В) 3
С) 4
Д) 5
Е)1
 1. Түйсіктің негізгі заңдылықтарын атаңыз
А) бөлінуі, тұрақтылығы,жинақылығы,шашыраңқылығы, көлемі 
В) қайта жаңғырту, тану, ұмыту, есте сақтау 
С) сезгіштік, адаптация, сенсибилизация, сенестезия, бір ізді бейнелер 
Д) синтез, анализ, нақтылау,абстаркциялау, жүйелеу
 1. Қарым –қатынаста  бірін –бірі қабылдауы және бағалауы қалай аталады?
А) конформ
В) нтеракция 
С) хабар алмасу 
Д) перцепия 
Е) коммуникация 
 1. Жекеден жалпыға қарай жасалатын ой қорытындысы: 
А) дедукция 
В) ой қорытындысы 
С) ұғым 
Д) пікір 
Е) индукция 
 1. Шеберліктің бастау көзі
А) дағды 
В) ептілік 
С) әлеуметтік процестер 
Д) психологиялық дайындық 
Е) нышан  
 1. Төменде келтірілген түйсіктердің қайсысы дистанттық   болып табылады?
А) вибрациялық, тері 
В) қабылдау, есту 
С) вибрациялық, статикалық, тер 
Д) есту, тері, вибрациялық
Е) көру, есту, вибрациялық
 1. Есте сақтау :
А) интенсивті және жалғастырылған 
В) шоғырланған және шоғырланбаған 
С) жалған және шынайы 
Д) сензитивтік
Е) қысқа уақытқа және ұзақ уақытқа 
 1. Эмпатия нені білдіреді 
А) белсенді әрекетті орындау қабілеті 
В) физикалық дамуға қабілеті
С) ойналдыратын тапсырмаларды шешу қабілеті
Д) жанашырлық қабілеті 
Е) өз ойын дұрыс білдіру қабілеті 
 1. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі:
А) синестезия 
В) аккомодация
С) конвергенция 
Д) адаптация 
Е) абстакция
 1. «Шабыт еріншектерден қашатын, шақырғандарға баратын қонақ» афоризмнің авторы:
А) Бах 
В) Абай 
С) Чайковский
Д) Тургенов 
Е) Шәкәрім 
 1. Шынайылық элементтерін алмастыру арқылы шындықтың жүзін өзгеретін, қиял өнімі:
А) елестер 
В) фантом
С) фантазия 
Д) арман 
Е) ингибация
 1. Есту түйсіктерінің табиғатын Г.Гельмгольц қандай теория негізде түсіндіреді?
А) диссонанс теориясы 
В) эмоция теориясы 
С) резонанс теориясы 
Д) дұрыс жауабы жоқ
Е) сенсорлық теория   
 1. Түйсікте талдауға және сыртқы ортадан келген белгілі тітіркендіргіштің әсерін қабылдауға арналған анатомиялық –физиологиялық аппарат:
А) рецептор 
В) рефлекс 
С) ортаға бағытталған жүйке 
Д) нейрон 
Е) анализатор 
 1. Олигофренопсихологиясы нені зерттейді 
А) сөйлеу қабілеті бұзылған адамдарды
В) адам мен жануарлар психикасын салыстыра зерттеу 
С) соқыр мен нашар көретін адамдарды 
Д)патологиялық өзгерістерге ұшыраған адамдарды 
Е) ақыл –ой кем балаларды 
 1. Баланың балабақшаға бейімделуінің жеңіл түрі:
А) 1-2 апта 
В) 1 апта
С) 1-2 ай 
Д) 1-2 күн
 1. Адам миының сол жақ бөлігі зақымданудағы, сөйлеу қабілетінен бұзылуы:
А) агнозия 
В) амнезия 
С) афазия 
Д) аграфия 
 1. Аса сезімтал, қиын жағдайларда жол табуға олақ, оқшау жүргенді ұнататын, баяу қозғалғыш әлсіз тип:
А) меланхолик 
В) флегматик 
С) сангвиник 
Д) холерик 
 1. Қарым –қатынас құралы болмайтын, адам ойын бағыттайтын, зейіннің шоғырлануына мүмкіндік жасайды, қысқа, үзілді сөйлеу түрі:
А) сыртқы сөйлеу
В) диалогтық сөйлеу
С) жазбаша сөйлеу
Д) ішкі сөйлеу
Е) ауызша сөйлеу
 1. Тітіркедіргіштердің күшімен адам түйсігінің арасындағы психофизикалық заңды байланыстарды тұжырымдаған ғалымдар:
А) Э.Г.Вебер және Г.Гельмгольц
В) Э.Г.Вебер және Г.Т.Фехнер
С) С.В.Кравков және К.Х.Кекчеев 
Д) Г.Гельмгольц және Г.Т.Фехнер 
Е) И.П.Павлов және С.В.Кравков 
 1. Абстракция дегеніміз
А) тұлға белсенділігі 
В) психикалық үрдіс 
С) тұлға қасиеті 
Д) шартсыз рефлекс 
Е) ойлау операциясы 
 1. Детерминизм принципін енгізген ғалым:
А) Декарт 
В) Вундт 
С) Аристотель 
Д) Демокрит 
Е) Вольф
 1. Ойлау операцияларына жатады:
А) индукция, дедукция, абстракция 
В) адаптация, сенсибилизация 
С) анализ, синтез
Д) ырықты, ырықсыз, үйреншікті 
Е) иллюзия, галлюцинация, апперцепция 
 1. Зейіннің түрлері:
А) ырықты, ырықсыз, үйреншікті
В) иллюзия, галлюцинация
С) анализатор, рецептор 
Д) индукция, дедукция, абстракция
 1. Сөзік –логикалық ойлау деген не?
А) ұғымдармен жасалатын логикалық операцияларға   сүйене ойлау 
В) еске сүйене ойлау
С) елестерге сүйене ойлау
Д) әсерлерді қабылдауға сүйене ойлау
Е) мақылдау мен терістеуге сүйене ойлау
 1. Көзі көрмейтіндерді оқыту мен тәрбиелеу:
А) сурдопедагогика 
В) тифлогпедагогика
С) олигофренопедагогика
Д) коррекциялық педагогика
Е)логопедия 
 1. Психологияда сөйлеудің мына түрі болмайды 
А) еріксіз 
В) аффективті 
С) эпилогты 
Д) ауызша 
Е) драмалық
 1. Зат және құбылыстарды ортақ қасиеттері бойынша ойша біріктіру ой әрекеті қалай аталады 
А) анализ 
В) жалпылау 
С) синтез 
Д) салыстыру 
Е) абстакция 
 1. Жүйенің ауруға шалдығуынан бұмаланған бейнелер туындау құбылысы:
А) аккомодация 
В) апперцепия 
С) иллюзия 
Д) сенсибилизация 
Е) галлюцинация 
 1. Дедукция бұл:
А) ес процесі
В) ойлау формасының тәсілі 
С) сөйлеу түрі 
Д) психикалық қасиет 
Е) естің түрі 
 1. Ішкі болжам, ойлау тапсырмаларын анықтайтын шешім:
А) инсайд 
В) шығармашылық
С) синтез 
Д) ақылға бекіту 
Е) жалпылау 
 1. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алуды қалау атайды?
А) жалпылау 
В) жүйелеу 
С) абстракция 
Д) салыстыру 
Е) нақтылау 
 1. Шеберлік бастамасындағы баланың алғашқы әрекеті:
А) дағды қалыптастыру
В) тәжірибе жинақтау 
С) білім топтау 
Д) ептілікке бейімделу 
Е) қарапайым еліктеу 
 1. «Мен» концепциясы бұл: 
А) басқа адамдардың көмегімен индивидтің әлеуметтік рольді түсінуі
В) әлеуметтік рольдің талаптарына индивидтің келісуі 
С) тұлғаның өзінің мүмкіндіктерін бағалауы 
Д) индивидтің өзі туралы елесі 
 1. Ағылшын физиологі И.Шеррингтон түйсіктерді негізгі қандай кластарға бөлген:
А) экстрорецепторлар, интерецепторлар, проприорецептор
В) экстрорецептор, қозғалыс 
С) көру, дәм, тері
Д) температуралық, дәм, органикалық
Е) көру, есту, вибрациялық, органикалық
 1. Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштердің арасындағы болмашы айырмашылықты түсіне алу:
А) айырма сезгіштік 
В) сенсибилизация 
С) адаптация 
Д) абсолюттік табалдырық 
 1. Сфинкс, айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әлістері қолданылады:
А) агглютинация 
В) гиперболизация 
С) конкретизация 
Д) өткірлік 
Е) типизация 
 1. Дамуында түрлі кемістіктер мен ауытқушылықтары бар балалар мен үлкендерді тәрбиелеудің, білім берудің және түзетудің теориялық негіздерін.... зерттейді
А) педагогика тарихы
В) коррекциялық педагогика
С) жас ерекшелік педагогикасы 
Д) мектепке дейінгі педагогика
 1. Шабыт бұл 
А) психологиялық процесс
В) психологиялық кейіп 
С) психологиялық әрекет 
Д) психологиялық қасиет 
Е) психологиялық сапа 
 1. Эмоцияның енжарлығын, сезімнің қарапайымдылығын, қызығушылықтың әлсіздігін білдіретін күй:
А) апатия 
В) астения 
С) синестезия 
Д) булемия 
Е) анорексия 
 1. Естімейтін, нашар еститіндерді оқыту мен тәрбиелеу:
А) тифлопедагогика
В) логопедия 
С)олигофренопедагогика
Д) коррекциялық педагогика
Е) сурдопедагогика 
 1. Бейнелеу өнерінің бұл жанрымен танысуда балалар табиғатты сүйеді, әрі сезінеді:
А) кескіндеме 
В) натюрморт
С) пейзаж
Д) портрет
Е) композиция 
 1. Ортаңғы топта ертеңгілік жаттығу ұзақтығы
А) 10-12 минут
В) 4-6 минут
С) 2-4 минут
Д) 6-8 минут
Е) 8-10 минут
 1. Ортаңғы топта ІІ жартыжылтықта «Коммуникация» білім беру саласының сөйлеуді дамыту бөлімі бойынша сөздік қоры 
А) суреттен жануарларды тауып, атауға үйрету 
В) қоршаған табиғаттың сұлулығын үйрету
С) заттардың ұқсастықтарын табу 
д) сөздік қорын ойындар мен жаттығулар арқылы байту 
Е) түрлі пішіндерді біріктіру арқылы заттарды орналастыру 
 1. Кішкене балаларға тән оқыту формасы:
А) әңгімелесу 
В) педагогикалық ойындар 
С) сабақ 
Д) бақылау 
Е) педагогикалық технология 
 1. Сан және санау 
А) қарапайым математикалық ұғымдардың маңызы 
В) қарапайым математикалық ұғымдардың мазмұны 
С) сабақтың түрі 
Д) ұйымдастырылған оқу қызмет тақырыбы
Е) сабақтың тақырыбы 
 1. Мектепалды тобының «Денсаулық» білім беру саласының дербес қимыл белсенділігі:
А) салауатты өмір салтының қарапайым ережелерін біледі
В) командада ойынды ұйымдастыру дағдысын игерген, қимыл белсенділігіне қарапайым өзіндік бақылауы қалыптасады.
С) шынықтыру шараларын өткізу кезінде жағымды көңіл –күй танытады және қауіпті жағдайда сақтық танытады 
Д) балабақшада өзін ұстаудың қарапайым ережелерін біледі, сақтайды 
Е) күнделікті шынығу тәсілдерін біледі
 1. Кіші І топта І жартжылдықта «Денсаулық» білім беру саласы бойынша денешынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметінде спорттық жаттығулар жүзеге асырылады:
А) мәдени –гигиеналық ережелерді орындау білімін бекіту.Дербес қимыл әрекетін қамтамасыз ету
В) айналасындағылардың сөздерін, тұрмыстық немесе ертегілері тақырыбындағы әңгімелерді көрнекіліксіз тыңдау 
С) шанамен сырғанау. Ересектердің баланы сырғанатуы, шанаға отырғызып, төбешіктен сырғанату 
Д) шығармананың мазмұнын түсіну, эмоционалды қабылдау, ойында кейіпкер бейнесін қарапайым түрде бейнелеу 
 1. Ойында балабақша өмірінің бейнеленуі біртіндеп кеміп оның орнын шығармашылық ойынның алмасуы болатын топ түрі: 
А) ерте жаста 
В) екінші кіші топта 
С) ересек топта 
Д) ортаңғы топта 
Е) бірінші кіші топта 
 1. Балалардың сөйлеу тілін жетілдірудегі негізгі іс –әрекет түрі:
А) көрнекіліктер, сызбалар
В) ойын жаттығулар, дидактикалық құралдар 
С) ойыншықтар 
Д) театр түрлері 
Е) үстел үсті ойындары, үлестірмелі құралдар
 1. П.Г.Саморукова барлық балалар ойындарын топқа бөледі:
А) кешенді
В) 3 шағын
С) 2 үлкен 
Д) 4 кіші 
Е) көпшілік 
 1. Жаңа жағдайға үйрену ол...процессі
А) приоритет
В) тәрбие 
С) дамыту 
Д) оқыту 
Е) бейімделу 
 1. «Табиғатты адам жасайды, бірақ оны дамытатын және қалыптастыратын қоғам» көзқарасын айтқан
А) В.Штерн
В) В.Г.Белинский 
С) Я.А.Коменский 
Д) Скиннер
Е) М.С.Виноградова 
 1. қоршаған ортамен таныстыру жұмысының формалары 
А) уақыт туралы түсінігі 
В) әдеби кейіпкерлерді қолдану 
С) мінез –құлық нормалары 
Д) секіру мен жүгірудің дағдыларын қалыптастыру 
Е) жануарлар туралы түсінік қалыптастыру 
 1. Баланың ойлау қабілетінің және эмоционалды дамуының өтпелі кезеңі: 
А)  1-3 жас
В) 1-2 жас
С) 3-6 жас
Д) 2,5 -3,5 жас
Е) 4-5 жас 
 1. Ересек топта .... минут таңертеңгілік жаттығу жүргізіледі 
А) 2-4 минут
В) 6-8 минут
С) 4-6 минут
Д) 8-10 минут
Е) 10-12 минут
 1. Өзінің мақсаты бойынша адамның эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған еңбек 
А) сурет салу 
В) ән айту 
С) қол және көркем еңбек 
Д) шаруашылық –тұрмыстық еңбек 
Е) өз –өзіне қызмет ету 
 1. Денешынықтыру сабағында дәрігерлі –педагогикалық бақылау 
А) сабақтың жалпы тығыздығын анықтайды 
В) балалардың қозғалыс әрекеттерін анықтайды 
С) балаларды сабақта ұйымдастыру анықтайды 
Д) балалардың сабаққа қатысуы туралы сұрағын анықтайды 
Е) тірек –қозғалыс аппаратының жағдайын анықтайды 
 1. Бір затты екінші затпен салыстыру 
А) құрастыру әдісі 
В) өлшеу әдісі 
С) бүктеу әдісі 
Д) үйлестіру әдісі 
Е) беттестіру әдісі 
 1. Хроматикалық түстер нешеге бөлінеді?
А) 4
В) 1
С) 3
Д) 5
Е) 2
 1. Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру, реттеу, жетекшілік жасау және жұмысты іске асырумен айналысатын педагог:
А) тәрбиеші 
В) әдіскер
С) педагог –психолог
Д) әлеуметтік –педагог 
Е) меңгеруші
 1. Мектеп жасына дейінгі балаларға адамгершілік тәрбиесін меңгерту 
А) экономикалық білім мен іскерліктерін қалыптастыру
В) адамгершілік нормалар мен міндеттерін тәрбиелеу 
С) еңбек дағдылары мен икемділіктеріне тәрбиелеу 
Д) эстетикалық талғам мен әдемілікке тәрбиелеу
Е) ойынға деген қызығушылығын және сүйіспеншілігін тәрбиелеу
 1. Мектеп жасына дейінгі балаларды салауатты өмір салтына қалыптастыру әдістері:
А) байланыстырып сөйлеу 
В) қасиеттерін бағалау 
С) қимыл –қозғалыс, ойын іс –әрекеті 
Д) құрастырмалылық дағдылар 
Е) іздену іс –әрекеті   
 1. Мектепке дейінгі баланы физикалық тәрбиелеуде оның адамгершілік физикалық нышанның дамыту ммен физикалық шынығуын қалыптастыру мәселелері:
А) тәрбиелеу 
В) жаттықтыру 
С) жетілдіру 
Д) дамыту 
Е) үйрету
 1. Мектепалды даярлық тобының (5 жастан) І жартыжылдық «Қатынас» білім беру саласының Сауат ашу және жазу негіздері бойынша үйретілуге тиіс талаптар:
А) дыбыстық құрылымы әртүрлі 3 дыбысты сөздерге дыбыстық талдау, дыбыстық айтылуы және дыбысталу ерекшеліктері
В) жыл құстарымен қыстайтын құстарды ажырата білу, атын атай алу,құстардың пайдасын білу 
С) тілдің грамматикалық құрылымын қалыптастыруда ойындарды кеңінен  қолдану 
Д) сөз және сөз ұйқастарына құрылған ойындарға қызығушылығын арттыру 
Е) тұрмыстық заттар мен қоршаған орта заттарының қолдану маңыздылыңын түсіну дағдыларын қалыптастыру 
 1. Құрдастарымен жарыстар ұйымдастыру, олардың ережелеріне бағыну дағдыларын қалыптастыру
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас тобы 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. 20-25 см биіктікке секіру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас тобы 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. ауданы 50х50 см, биіктігі 10см мінбеге өрмелеу 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас тобы 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Ата –аналардың тілектерін ескере отырып, 2-3 минут бойы жылы құмның үстінде жалаң аяқ жүруге рұқсат ету 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Жылдам (10-20 метр) және баяу (50-60 сек) қарқында жүгіру дағдысын қалыптастыру 
А) МАД топ ІІ жартыжылдық
В) ересек топ ІІ жартыжылдық
С) ерте жас  топ ІІ жартыжылдық
Д) ортаңғы топ ІІ жартыжылдық
Е) кіші топ ІІ жартыжылдық
 1. түрлі жылдамдықпен –баяу, жылдам, орташа қарқынмен 1,52минут тоқтаусыз жүгіру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. ауа ванналары күніне бірнеше рет киіну –шешіну кезінде қолданылады, ауа ванналарының ұзақтығы 2-3 минуттан, 6-10 минутқа дейін ұзартылады 
 А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Ересектердің көмегімен жәшікке (биіктігі 10-15 см) шығу және одан түсу, еденде жатқан лентадан (арқан, таяқтан) аттап өту 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас  
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Жиектері шектелген тура жолақпен (ені 20-25см, ұзындығы 2-2,5м) гимнастикалық орындықтың үстімен жүру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Денсаулық күні 2 айда 1 рет өткізіледі, ұзақтығы -30 минут
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас тобы 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Бір орында тұрып, алға қарай 3-4 м қашықтыққа жылжу арқылы секіру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Алысқа ділдеп лақтыру (3,5-6,5м кем емес)
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. 2м қашықтыққа дейін еңбектеу, құрсаудан еңбекеп өту. Шағын саты бойымен жоғары, төмен (биіктігі 1м) өрмелеу
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. ұзындыққа 4-6 сызықтың үстінен секіру (сызықтардың арақашықтығы 40-50см)
А) ересек топ І жартыжылдық
В) кіші топ  І жартыжылдық
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ І жартыжылдық
Е) МАД І жартыжылдық
 1. Ертеңгілік гимнастиканы таза ауада (10 -12 минут) орындауға қызығушылықтарын ояту
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. 1-1,5 минут ішінде баяу қарқынмен үздіксіз жүгіру; орта жылдамдықпен жүруді кезектестіре отырып, 40-50 метрге жүгіру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Тұрған жерінен ұзындыққа, 5-10 см биіктіктегі зат арқылы жерде жатқан жалпақ құрсауға секіру дағдыларын қалыптастыру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Сумен шынықтыруда ұсақ тастары бар ванна қолданылады. Су температурасы +30℃ градустан +18℃, +16℃-қа дейін әр үш  күн сайын 2градусқа төмендетіп отырады
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. лентамен еденде 10-20 см қашықтықта (2арқаннан тұратын жолақ арқылы) жатқан арқаннан секіру; 10-15см биіктіктен секіру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Тура жолдың бойымен (ені 25-30см, ұзындығы 2-3м) жүру, ересектің көмегімен және көмегінсіз гимнастикалық тақтай бойымен (ені 25-30см) жүру
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. ұзындығы 2,5-2м, ені 25см (2жаста), 20см (3жаста) тақтай бойымен жүру, жіптен немесе таяқтан аттап өту 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. 40см биіктіктегі доғамен, арқанмен, еңіс тақта бойымен, бөрене арқылы орындық аяқтары арасымен еңбектеу дағдыларын қалыптастыру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Жүрумен алмастыра отырып 100-120 м қашықтыққа; белгіленген жерге дейін жылдамдыққа (ұзындығы 20м) жүгіру 
А) МАД топ ІІ жартыжылдық
В) ересек топ ІІ жартыжылдық
С) ерте жас  топ ІІ жартыжылдық
Д) ортаңғы топ ІІ жартыжылдық
Е) кіші топ ІІ жартыжылдық
 1. 30-40 секунд  бойына үзіліссіз жүгіру 
А) МАД топ ІІ жартыжылдық
В) ересек топ ІІ жартыжылдық
С) ерте жас  топ ІІ жартыжылдық
Д) ортаңғы топ ІІ жартыжылдық
Е) кіші топ ІІ жартыжылдық
 1. Орындықтың, үстелдің, арқанның (биіктігі 50см), доғаның астынан төрттағандап еңбектеп өту, бөренелер арқылы өту 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Бірінің соңынан бірі (20м дейін), шағын топқа бөлініп және бүкіл топпен, бағытты өзгертіп, 30-40 секунд бойына үзіліссіз жүгіру 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Денешынықтыру ойын –сауығы 2 айда 1рет өткізіледі, ұзақтығы -20 минут 
А) ересек топ 
В) кіші топ 
С) ерте жас 
Д) ортаңғы топ
Е) МАД
 1. Б.Эльконин бойынша ерте балалық шақта қай іс –әрекет жетекші болады
А) заттық –манипулятивті 
В) тікелей –эмоционалды қатынас 
С) еңбек іс –әрекеті 
Д) рөлдік ойын 
Е) оқу –ойын іс –әрекеті 
 1. Реминисценция дегеніміз, бұл:
А) бұрынғы қабылдағанды еске түсіре алмау 
В) мәліметтің нашар сақталуы 
С) ұмытылған материалдың еріксіз қайта жаңғыртылуы 
Д) материалдың ұзақ уақыт есте сақталуы
Е) тікелей қайта жаңғырту 
 1. «Өзің үйренсең –біреуді үйрет» принцпі
А) жанамалық оқыту 
В) мәселелік оқыту 
С) тікелек оқыту 
 1. Еңбек тапсырмаларын орындау.... балалар үшін қол жетімді 
А) 3-4 жас 
В) 2-3 жас
С) 1-2 жас
Д) 4-5 жас
 1. Дидактикалық мақсаттарға бағытталған педагогтың және үйренуші балалардың өзара байланысқан жұмыс әдістерінің жүйесі дегеніміз не?
А) оқыту қағидалары 
В) оқыту әдістері 
С) оқыту түрлері
 1. ...... баланың өзіне қызмет көрсетуге бағытталған еңбегі (киім кию –шешу, тамақтану, санитариялық –гигиеналық шаралар)
А) ойын 
В) оқу 
С) өзіне –өзі қызмет ету
Д) еңбек 
 1. Балаларға дайын білімді хабарлап, қызметтің тәсілдерін ұсынбайды 
А) тікелей оқыту 
В) жанамалап оқыту 
С) мәселелік оқытуда 
 1. Салауатты өмір салтын құруға қатысты дәрігерлердің берген кеңестері:
А) лидерлік, инициативтілік позиция 
В) адамгершілік, эстетикалы
С) қорқыныш сезәмә, жылы сөз, жабырқау
Д) күн сәулесін пайдалану, таза ауамен демалу, таза суды пайдалану, табиғи тамақтану, дене жаттығулары 
 1. еңбекпен жазалауға жол берілмейді.Бұл ережені.... ұсынған
А) А.С.Макаренко 
В) К.Д.Ушинский 
С) Я.А.Коменский 
 1. 1Көрнекі –образдық ойлау қай жаста анық көрінеді?
А ) 9-10 жас
В) 4-6 жас
С) 2-3 жас
Д) 7-8 жас 
Е) 10-12 жас
 1. Рецепторларға сыртқы стимулдардың әсерінен пайда болатын, дененің сыртқы бетіне орналасқан түйсіктер қалай аталады?
А) түйісу 
В) экстерорецептивті 
С) аралық
Д) интерорецептивті 
Е) пропиорецептивті 
 1. Алғашқы рет мектепке дейінгі жастағы балаларды бірізді оқыту идеясының негіздемесі... «Ана мектебі» кітабында берілген 
А) А.С.Макаренко 
В) Н.Крупская 
С) Я.А.Коменский 
Д)Н.Құлжанова 
 1. Я.А.Коменский әділетті түрде дидактиканың «алтын ережесі» деп атаған, өйткені «сезімде жоқ ақыл, ойда да болмайды»
А)Көрнекілік қағидасы 
В) дамытушы оқыту қағидалары 
С) тәрбиелеуші оқыту қағидасы
Д) ғылымның қағидасы
 1. Мектепке дейінгі балалар мекемесін орналастыру қағидалары 
А) ауылдық жердегі қызмет көрсету радиусы 500м аспайтын жерге 
В) санитарлық талапқа сай сәйкестігі мен мөлшерінің жеткіліктігі 
С) балалардың тұратын жеріне жақын орналастыру 
Д) қалада қызмет көрсету радиусы 300м аспайтын жерге 
 1. Қабылдаудың қай ерекшелігі арқылы әлемді тұрақты   және өзгермелі қабылдаймыз:
А) заттылығы 
В) тұрақтылығы 
С) саналылығы 
Д) тұтастылығы 
Е) категориялылығы 
 1. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың басты әдістері
А) түсіндіру, әңгімелесу, көрнекілік
В) бірізділік және жүйелілік 
С) тәжірибелік, көрнекі, сөздік, ойын әдістері 
 1. Ортақ, бірлескен, ұжымдық еңбек....тәрбиенің міндетін шешуге ықпал етеді
А) адамгершілік тәрбие 
В) дене тәрбиесі 
С) эстетикалық тәрбие 
Д) ақыл –ой тәрбиесі 
Е) экологиялық тәрбие 
 1. Тұлғаның даму факторлары: 
А) ішкі және сыртқы факторлар 
В)  әлеуметтік –психологиялық 
С) орта, нақты жағдай 
Д) адам өмір сүретін нақты жағдай 
Е) тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие 
 1. Бақылау құралдарының демонсирациясы (заттар, суреттер, диафильмдер, слайдтар, видеожазбалар, компьютерлік бағдарламалар)... әдісіне жатады
А) көрнекілік әдісіне 
В) сөздік әдіс 
С) ойын әдісіне
 1. ....тәрбиешінің дидактикалық мақсатты анықтап балалардың алдына қояды (ағаш салуды үйренеміз; әрқайсыларыңның алдында жатқан сурет бойынша әңгіме құруды үйренеміз) деп белгілейді
А) мәселілік оқыту 
В) жанамалық оқыту 
С) тікелей оқыту 
 1. Кезекшілікті балалар еңбегін ұйымдастырудың формасы ретінде алғашқы рет ... (1953) зерттеді.
А) З.Н.Борисова 
В) К.Д.Ушинский 
С) А.С.Макаренко 
 1. Оқыту теориясының негізін салған
А) В.Штерн
В) Я.А.Коменский 
С) Г.Песталоции
 1. Тактилді және қозғалыс түйсігінің негізінде қалыптасатын қабылдаудың түрі
А) иллюзия 
В) байқау 
С) агнозия 
Д) апперцепия
Е) сипап сезу 
 1. ..... оқыту мен білім беру теориясын зерттейтін, заманауи педагогика саласы:
А) олигофренопедагогика 
В) тифлопедагогика 
С) коррекциялық педагогика 
 1. Д) дидактика
   
  Қай жаста бала алғашқы әлеуметтік тәжірибені жинайды ?
А) ересек топта 
В) ерте жаста 
С) МАД топта 
Д) ортаңғы топта 
Е) Кіші топта 
 1. Жағымды сезімнің алғашқы белгілері 
А) еңбектеу 
В) жүру 
С) жымиып күлу 
Д) күлу 
Е) жылау 
 1. Өмірінің алғашқы .... жасында тәрбие сипаты көрінеді 
А) 6-7 жаста 
В) 3-4 жаста
С) 2-3 жаста
Д) 1-2 жаста
Е) 4-5 жаста
 1. Ер балаларға дамудың барлық кезеңдерінде оң эмоцияның, жылы сөздің, көзқарастың, сипаудың жетіспейтіндігін дәлелдеген ғалымдар
А) В.Г.Нечаева, Т.А.Маркова 
В) Т.П.Хризман, В.Д.Ермеева 
С) Р.И.Жуковская, В.Г.Нечаева
Д) А.П.Усова, Е.И.Радина 
Е) З.А.Михайлова, Л.М.Гурвич
 1. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс –қатынастарының адам миында жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі
А) темперамент
В) қабылдау
С) ес 
Д) ойлау 
Е) түйсік 
 1. Өмірінің ... жасында баланың ересектен эмансипациясы (тәуелділіктен, бағыныштылықтан, езілуден, соқыр сенімнен босату, арылту) байқалады
А)  3 жаста 
В) 5 жаста
С) 4 жаста
Д) 1 жаста
Е) 2 жаста
 1. Ерте жастағы іс –әрекеттің басты түрі 
А) тікелей –эмоционалды қарым –қатынас 
В) рөлдік ойын 
С) заттық іс –әрекет 
Д) қимылды ойындар 
 1. Ойыншықтар іріктеледі 
А) жасалу мерзіміне қарай 
В) қызығушылығына қарай 
С) түсі мен көлеміне қарай 
Д) жас ерекшелігіне қарай 
 1. Балаларға эстетикалық талғамды дамытуға, әдемілікті түсінуге бағытталған әдістер
А) көрсету, бақылау, түсіндіру, талдау, ересек адамның мысалы 
В) көрсету, жаттығу, түсіндіру, ізденіс жағдаяттары әдісі 
 1. Заттық кейіпке келмеген әсерлерден туындайтын жеке сезімдік қасиеттердің бейнеленуі
А) елес
В) ойлау
С) түйсік
Д) қабылдау 
Е) ес
 1. Қиялдың алғашқы көріністері .... жаста пайда болады
А) 2
В) 1
С) туылғаннан 
Д) 4
Е) 3
 1. Бала өмірінің барлық кезеңінде орын алатын зейіннің түрі 
А) ырықты зейін 
В) үйреншікті зейін 
С) ырықсыз зейін 
 1. қиылдың бүтіндей пассивтік түрінің шегі
А) түс көру 
В) агглютинация 
С) фантазия 
Д) армандау 
Е) ән айту 
 1. Бала қабылдау мен орындау іс әрекетінің жанама қосымша нәтижесі 
А) логикалық есте сақтау
В) қабылдау 
С) түйсік 
Д) ықтиярлы есте сақтау 
Е) ықтиярсыз есте сақтау
 1. Мектеп жасына дейінгі бала үшін жеңіл меңгерілетін қабылдау түрі 
А) Дәмді қабылдау 
В) көрнекі қабылдау
С) уақытша қабылдау
Д) уақытты қабылдау 
Е) кеңістікті қабылдау
 1. Туғаннан 1 жасқа дейінгі кезең 
А) ерте жас 
В) бөбек кезеңі 
С) мектепке дейінгі кезең 
Д) нәрестелік кезең 
Е) жасөспірімдік кезең 
 1. Ерік туралы эмоциялық теорияны ұсынушы 
А) В.Вундт 
В) Д,Б.Эльконин 
С) С.А.Шмакова 
Д) Л.А.Венгер 
Е) А.С.Макаренко 
 1. 3-4 жасар баланың ойын ұзақтығы 
А) 10-15 минут
В) 20-25 минут
С) 1 сағат 
Д) 5-10 минут
Е) 30 минут
 1. Бастан кешкен сезімдер есі 
А) бейнелік ес
В) эмоциялық есі
С) сөздік –логикалық ес 
Д) қозғалыс есі 
 1. «Шығармашылыққа бейім бала, шығармашылық түлға,» -деп жазды 
А) Н.Н.Поддьякова 
В) В.Д.Еремеева 
С) Т.П.Хризман 
Д) И.Тургенев
Е) Л.С.Выготский 
 1. Тәрбие берудің белгілі бір нәтижесін қамтамасыз ететін жүйе компоненттерінің арасындағы байланыс –
А) тәрбиенің мақсаты
В) тәрбиенің заңдылығы 
С) тәрбиенің міндеті 
Д) тәрбиенің ұстанымы 
 1. Денсаулықтың маңызды факторы 
А) сауықтыру шаралары 
В) спорт 
С) тамақтану 
Д) таза ауа 
Е) физикалық белсенділік 
 1. Заттар мен құбылыстарының санада тұтас түрде бейнеленуін қамтамасыз етуші психикалық процесс 
А) қабылдау 
В) зейін 
С) қиял 
Д) түйсік 
Е) ес
 1. Эмоциялық саланың даму сипаты сапалы түрде өзгеруде. Л.С.Выготскийдің айтуынша ... жаста «сезімнің интеллектуализациясы» орын алады 
А) 4 жаста
В) 5 жаста
С) 1 жаста
Д) 2 жаста
Е) 3 жаста
 1. Плеханов бойынша  «игерілген мәдениет ұрпақтан ұрпаққа беру» балаларды еңбекке баулиды және:
А) ойын 
В) тәрбие 
С) оқу 
Д) өнер 
 1. Түс көрудің физиологиялығын жан –жақты түсіндіріп берген ғалым:
А) И.М.Сеченов
В) О.Бальзак
С) И.П.Павлов 
Д) К.С.Станиславский 
Е) Қ.Э.Циолклвский
 1. Козлов бойынша еңбек іс –әрекетіне тәрбиелеуді қамтамасыз етудегі сәтті шарт:
А) материалдық орта мен еңбек жабдықтарын ұйымдастыру 
В) еңбектің нәтижелерін талқылау
С) еңбегі үшін сыйақы беру 
Д) эмоционалды –жағымды атмосфераны құру 
 1. қиял түрлері:
А) заттасқандығы, біртұтастығы 
В) актив және пассив
С) тану және қайта жаңғырту 
Д) ырықты және ырықсыз 
Е) теориялық және тәжірибелік
 1. Адамның тұлға ретінде қалыптасуындағы ең маңызды кезең
А) бқбек жасы 
В) мектепке дейінгі кезең 
С) жеткіншектік кезең
Д) нәрестелік кезең
Е) ерте жас
 1. Сана бұл –
А) интеллект 
В) дағды 
С) ептілік 
Д) сезім 
Е) психиканың ең жоғары көрінісі
 1. Заттар мен құбылыстардың емағыналық қасиеттерін, байланыстары мен қатынастарын бейнелейтін ойлау түрі: 
А) ойлау 
В) пікір 
С) қабілет 
Д) ұғым 
Е) зейін 
 1. Қабылдауда ерекше айқын көрініп тұрған нәрсе:
А) константтылық
В) фон 
С) адаптация 
Д) иллюзия 
Е) фигура 
 1. Ғылыми таныс іс –әрекетін құрудың принцптері, түрлері және тәсілдері туралы ілім
А) әдіснама
В) мақсат
С) функция 
Д) міндет
Е) жүйе
 1. Бала дамуын зерттеудің нәтижесі 
А) тест қорытындысы 
В) әңгімелесу қорытындысы 
С) бақылау қорытындысы 
Д) психоогиялық мінездеме
Е) анкета қорытындысы 
 1. Тұлғаны жан –жақты тәрбиелеу –материалдық және рухани мәдениет құралдарын меңгеру процесі, -деп көрсетеді 
А) А.А.Коменский 
В) В.И.Логинова 
С) Л.С.Выготский 
Д) А.К.Меңжанова 
Е) П.Г.Саморукова
 1. Тұлға аралық қарым –қатынастың түрлері:
А) 3
В) 5
С) 6
Д) 8
Е) 2
 1. Санау әрекетінің кезінде жиын жөніндегі түсінікті қалыптастыратын анализатор:
А) көру 
В) есту 
С) түсіну 
Д) сезіну
Е) кенестетикалық анализатор 
 1. 4-5 жастағы балалардың мазмұнды, рольді ойындарынан мінез бітістерін көрсететін салалар:
а) ұжымдық, жолдастық
В) ұйымшылдық, қайраттылық
С) мейірімділік, сыпайылық
Д) ұйымдастырушылық
Е) қамқорлық, кешірімділік
 1. Талдау, синтездеу, салыстыру, абстракциялау, жалпылау, жіктеу және ойлау операциялары арқылы қалыптасатын қабілет:
А)  шығармашылық
В) адамгершілік 
С) ақыл –ой 
Д) қабылдау 
Е) түйсік 
 1. Ерік, бұл
А) ырықсыз әрекет
В) ырықты әрекет
С) ептілік әрекеті
Д) дағдылы әрекет
Е) импульсті әрекет
 1. Қиял...
А) ағзаның өзін –өзі басқару процесі 
В) баланың жеке басына әсер ету қабілеті 
С) қоршаған шындықты тану процесі
Д) жаңа бейнелер жасаудағы психологиялық танымдық процесс 
Е) адам психологиясының жай күйі
 1. «Мектепке дейінгі тәрбие», 1927жылы Қызылордада жарық көрген «Ана мен бала» атты кітаптың авторы: 
А) Ф.Н.Жұмабекова 
В) А.К.Меңжанова
 С) Н.Құлжанова
Д) В.Г.Нечаева 
 1. Ой ақыл әрекеттерінің кезеңді қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым?
А) Ленотьев 
В) Гальперин
С) Выготский 
Д) Давыдов 
Е) Эльконин
 1. Жадырау комплексі дегеніміз...
А) Ересек адамға көз тоқтатуы, күлімсіреуі, аяқтарын қозғап, жай дыбыс шығаруы
В) түрлі қимыл –қозғалыстар жасауы 
С) еңбектенуі 
Д) ұйқы, ойын
Е) тамақтану, шомылу 
 1. Нәзипа Құлжанованың шығармашылығының ең жемісті салаларының бірі 
А) ойлау тақырыбындағы еңбектері
В) тәрбие тақырыбындағы еңбектері
С) ойын тақырыбындағы еңбектері
Д) еңбек тақырыбындағы еңбектері
Е) зейін тақырыбындағы еңбектері
 1. Адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі 
А)  зейіннің бөлінушілігі 
В) зейіннің көлемі 
С) зейіннің аударылуы 
Д) зейіннің алаң болушылығы 
Е) зейіннің тұрақтылығы 
 1. ему, жармасу, еңбектену рефлекстері
А) атавизмдік 
В( шартты 
С) қорғаныс 
Д) шартсыз 
Е) афференттік 
 1. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу, оқыту және білім беру процестерінің арасындағы және өз ішіндегі обьективті байланыстар мен мағыналық (басты, анықтаушы) қасиеттерді қарастырады
А) жалпы психология
В) жас ерекшелік психологиясы 
С) мектепке дейінгі педагогика
Д) педагогикалық психология
Е) мектепке дейінгі психология
 1. Сезім арқылы қабылдау 
А) мақсаттылық принципі
В) көрнекілік принципі
С)  жүйелеу принципі
Д) түсініктілік принципі
Е) ғылымилық принципі
 1. .... –қоғамдық сана түрі, ол білім алу іс –әрекетінің және оның нәтижесін –әлемнің жалпы ғылыми көрінісінің негізінде жататын білім жүйесін қамтиды 
А) оқыту 
В) білім беру 
С) философия 
Д) ғылым 
Е) тәрбиелеу 
 1. Баланың шығармашылығының даму кезеңі: 
А) 5 жас 
В) 3-4 жас 
С) 6 жас 
Д) 6-7 жас 
Е) аралас топ 
 1. Психологиялық дамуды кееңдерге бөлу: 
А) психологиялық сапалары 
В) психологиялық жас шағы 
С) ақыл –ойының дамуы
Д) физиологиялық даму 
Е(педагогикалық жас шағы
 1. Логикалық мағынада тәрбиелеу: 
А)  баланың қандайда бір қасиетінғ тәртіп әдеттерін қалыптастыру 
В) тәрбиеленушілердің тұлғалық сапаларын, өзіне және қоршаған дүниеге көзұарас жүйесін қалыптастыру 
С) аға буынның кіші буынға өмірге және еңбекке дайындығын қамтамасыз ететіндей әлеуметтік тәжірибесі 
 1. Заттардың бірқатар мөлшерін (үлкен, кішкене) айыра алатын жас 
А) 1 жас 6ай
В) 10 айлық 
С) 2 жас
Д) 9 айлық бала 
Е) 11 айлық
 1. Баланы туғаннан бастап мектепке барғанға дейінгі тәрбиелеу мен дамыту туралы 
А) жалпы психология
В) мектепке дейінгі психология
С) мектепке дейінгі педагогика 
Д) жас ерекшелік психология
Е) педагогика
 1. мектепке дейінгі педагогиканың жаратылыстану ғылыми негіздерін салған ғалымдар: 
А) Я.А.Коменский, А.С.Макаренко 
В) И.М.Сеченов және Я.А.Коменский
С) Л.С.Выготский және А.Н.Леонтьев 
Д) И.М.Сеченов және И.П.Павлов
Е) В.М.Бехтерев және Н.Е.ВВеденский 
 1. Субьектіге қандай да эмоционалды реңкті сақтап қалуға не жоюға ықпал етуші психикалық құбылыс 
А) эмоция 
В) кейіп 
С) аффект 
Д) көңіл 
Е) стресс 
 1. Жоғары психикалық қызметтердің қалыптасуын ғылыми негіздеген ғалым?
А) Леонтьев 
В) Давыдов
С) Гальперин 
Д) Выготский 
Е) Эльконин 
 1. Эмоция бұл:
А) уақытша кейіп 
В) ырықты әрекет 
С) болмысқа қатынас 
Д) табиғи даралық 
Е) әлеуметтік негізді қылық әрекет к
 1. Уақытты бағдарлау:
А)  геометриялық пішіндермен делерді атап, ажыратуға жаттықтыру 
В) шаршы, төртбұрыш, тіктөртбұрыш түріне жататындығы туралы түсіндіру 
С) заттардың көлемдерінің бір –бірнен айыру 
Д) күн, таңертең, сәске түс, бесін, ақшам, ымырт, бүгін, кеше, ертең, бүрсігүні туралы білімдерін бекіту 
Е) зат өлшемін анықтай білу сезімдерін дамыту 
 1. Санаға ақпарат енгізіп, онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жады:
А) бейнелі –көрнекі жады 
В) орта мерзімді жады 
С) сөздік –логикалы жады 
Д) ұзақ мерзімді жады 
Е) қысқа мерзімді жады 
 1. Табиғи жіне қалдық материалдардың түрлерімен жіне пенопласт, поролон, сым темір, пластиканың қасиеттерімен таныстыру 
А) кеңістікті бағдарлау 
В) қағаздан құрастыру 
С) табиғи және қалдық материалдардан құрастыру 
Д) құрылыс материалдары мен конструктор бөлшектерінен құрастыру 
Е) заттың салмағын анықтау
 1. «Қошқар мүйіз» өрнегін түрлендіріп қолдану 
А) мүсіндеу 
В) сәндік жапсыру 
С) заттық жапсыру 
Д) заттық мүсіндеу 
Е) сюджетті жапсыру 
 1. Қарапайым пішіндерді (шеңбер, сопақша, шаршы) өрнектерді құрастара білу 
іскерліктеріне жатады
А) балаларды өнермен таныстыру 
В) сәндік жапсыру
С) жапсыру
Д) сәндік сурет салу 
Е( сюжетті сурет салу
 1. Заттың салмағын анықтау 
А) кеше қай күн болғаны туралы 
В) заттың салмағын таразының көмегімен өлшеу 
С) баланың көзбен өлшеуін дамыту  
Д) пирамида мен көпбұрыштармен таныстыру 
Е) кеңістікті бағдарлау 
 1. Интеллект дегеніміз:
А) білімділігі 
В) жеке тұлғаның ақыл –ой қабілеті 
С) тұлға тәрбиесі 
Д) еңбекке бейімделігі 
Е) білімге құштарлығы 
 1. Дидактикалық қағидалар :
А) әңгімелесу, ақыл –кеңес,  түсініктілік, мақсаттылық 
В) бақылау, қорытындылау, әңгімелесу, бағыттылық
С) түсіндіру, хабарлау, белсенділік, саналылық
Д) ғылымилық, жүйелілік, көрнекілік
Е) тәрбиелеу, пактикалық, әңгімелесу 
 1. Баланың денесіне түгел су құю кезінде судың бастапқы температурасы қанша?
А) 30-32
В) 22-24
С) 34-35
Д) 24-26
Е) 32-36
 1. «Өлі және тірі табиғат» туралы түсінік беру 
А) қоршаған ортамен танысу 
В) табиғат аясында өзін –өзі ұстау ережесі 
С) өсімдіктер әлемі 
Д) табиғаттағы маусымдық өзгерістер 
Е) өлі табиғат заттары мен құбылыстары 
 1. Балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамыту бұл ...
А) эстетикалық түсінік қалыптастыру 
В) эстетикалық тәрбиенің мақсаты 
С) эстетикалық тәрбиенің міндеттері
Д) эстетикалық тәрбиенің жүйесі 
Е) эстетикалық туындысы 
 1. эстетиканың басты құралдарының бірі -...
А) әдебиет туындылары 
В) шығармашылық 
С) би 
Д) өнер туындысы 
Е) ән 
 1. Дүние заттары мен құбылыстары әсерінен сезім мүшелерімізде алғашық туындайтын психикалық құбылыс 
А) қозу 
В) тежелу 
С) сөну 
Д) сезім 
Е) тітіркену 
 1. баланың бойындағы асоциалды мінез –құлықты қалыптастыратын ортасы қатынасының бірнеше жағымсыз стилдері бар:
А) тәрбие стиль 
В) қатыгездік стиль
С) оқыту стиль
Д) тұрақсыз, конфликті стиль
Е) тұрақты стиль
 1. М.Монтессоридің негізгі жүйесі:
А) ақыл –ой тәрбиесі 
В) адамгершілік тәрбие
С) дене тәрбиесі
Д) эстетикалық тәрбие
Е) сенсорлық тәрбие
 1. Ойлау процесіне тән қасиет 
А) нақты қабылдау 
В) тітіркену 
С) сезіну 
Д) жанама қабылдау 
 1. Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет:
А) қиял 
В) тітіркену 
С) ойлау 
Д) зейін 
Е) жанама қабылдау 
 1. Лақтыру, қағып алу, домалату
А) 120-200 метрге 2-3рет жүрумен алмастырып 
В) 320м қиылысқан жермен баяу заттар арасымен шашырап 
С) 3-4м арақашықтықтан қапшықты тік нысанаға иықтан асырып, оң және сол қолмен лақытыру 
Д) арақашықтағы 40см құрсаудан келесі құрсауға бір аяқтап және қос аяқтап 
 1. көркем қолөнерге жатады: 
А) билеу 
В) шығарма жазу 
С) ән айту 
Д) ағашты ою
Е) күй шығару 
Фонетикалық ойын ұйымдастыру жолдары:
А) тәрбиешінің өзі оқып, мәтіннен талдайды
В) дыбыстарды мәтін ішінде, өлең тақпақта тапқызып, айтылуын бекіту 
С) дыбысты сөз тіркесінде, бір дыбысқа құрылған мақал-мәтел, жаңылтпаштар арқылы бекітіп, жаттықтырады 
Д) дыбыстарды бірнеше сөз ішінде, бірнеше тақпақта бекіту 
Е) үйретуші алдымен өздеріне айтқызады, сосын қатесін көрсетеді 
 1. Дене дамуы деп нені айтамыз?
А) белгілі іс –әрекетке байланысты мақсатты орындауға бағытталған дене тәрбиесінің  мамандандырылған процесі
В) дене организмі формалары мен қызметінің индивидуалды өмір барысындағы өзгеру процессі
С) дене жөніндегі білімділік 
Д) еңбек көрсеткіштерін жақсарту 
Е) бала денесін жетілдірудің педагогикалық жүйесі 
 1. Портрет дегеніміз не?
А) гүлдермен және жапырақтармен шыныаяқтарды, табақтарды, шәйнектерді, қант салғыштарды әшекейлеу 
В) бейнелеу өнерінің жанры, адам бейнесін живопись яки графика түріндегі бейнесі
С) «Ілгек» «Жұлдыз» өрнектерінің суретін салу 
Д) балалардың ойынша безендіру 
 1. Эстетикалық тәрбие көрсеткіштеріне:
А) асқа, шайға өздігінен дастархан әзірлеу 
В) үлкендер еңбегіне ынта –ықылас қойып қарау
С) гигиеналық дағдыларды бойында қалыптастыру 
Д) әдемі орналастыра білуге дағдыландыру 
Е) эстетикалық сананың даму деңгейі 
 1. Бала өмірінің нәрестелік кезеңі
А) 1-3 жас
В) туғаннан 2 айлық 
С) 3-4 жас
Д) 4-5 жас
Е) 2-3 жас
 1. Диафильм, бейне таспа сипаты:
А) көркем әдебиет 
В) дидактикалық құрал
С) үлгі көрсету 
Д) әңгіме, өлең 
Е) техникалық құрал
 1. Тәрбие жүйесінің негізгі компоненттерін ата:
А) психологиялық –педагогикалық білімдердің диынтығы 
В) тек педагогтар 
С) педагогтар, тәрбиеленушілер, тәрбие жағдайлары 
Д) педагогтар мен тәлімгерлер 
Е) тәрбиеленушілер, тәрбие жағдайы, оқу
 1. баланың білім- дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал:
А) жалған ұстаным 
В) жанама тәжірибе 
С) бағамдау 
Д) көпіршелер 
Е) қара жәшік 
 1. Батыс Еуропа мен Америка елдерінде топтастырылған модельдердің түрі:
А) Канадалық 
В) Австралиялық 
С) Еуразиялық
Д) Африкалық 
Е) Латынеуропалық
 1. Ә.Қастеев еңбегі:
А) «Қазан»
В) «Қызыл үй»
С) «Бұғының бұзауы»
Д) «Инелік»
Е) «Қарағайлы ормандағы таң»
 1. Библиография 
А) эксперименттердің түрлерін ұйымдастыра білу
В) зерттелетін өзекті мәселе бойынша әдебиеттерді іріктеу 
С) зерттеу мәселесіне байланысты әдебиеттерді жинақтау 
Д) бақылауды жоспарға сай жүргізу 
Е) сауалнама сұрақтарын құрастыру 
 1. Өзін –өзі ұстау мәдени дағдыларына жатады:
А) Балалардың өз ата тегін (жеті атасын) білуге деген қызығушылықты дамыту 
В) Баланың өзіне құрметпен қарап, мейірімді, қайырымды және басқа да ізгі қасиетті бойына сіңіру 
С) салт –дәстүрлермен, ережелермен таныстыру арқылы тәрбиелеу 
Д) Қазақстанда тұратын түрлі ұлт өкілдеріне сүйіспеншілігін қалыптастыру 
Е) үлкен адамдарды құрметтеу, халықтың дәстүріне негізделген өзін –өзі ұстау адамгершілік қағидасын сақтау 
 1. Ортаңғы топта (3жастан бастап) вариативтік компонент көлемі:
А) 1
В) 2
С) 3
Д) 0,5
Е)0
 1. Орта жас тобының жасы, ұйымдастырылған оқу қызмет ұзақтығы, апталық оқу жүктемесі
А)  (5 жастан бастап) –ұзақтығы 20-25 минуттан 17 сағат 
В) (4 жастан бастап) –ұзақтығы 15-20 минуттан 11 сағат
С) (3 жастан бастап) –ұзақтығы 15-20 минуттан  12 сағат
Д) ( 3 жастан бастап) –ұзақтығы 15-20 минуттан   11 сағат
Е) (3 жастан бастап) –ұзақтығы 20-25 минуттан  11 сағат
 1. ерте жас тобында (1 жастан бастап) «Шығармашылық» білім беру саласының базалық мазмұны ... ҰОҚ іске асырылады
А) сурет салу, сенсорика 
В) сурет салу, мүсіндеу, музыка 
С) мүсіндеу, музыка 
Д) дене шынықтыру  
Е) сурет салу, сөйлеуді дамыту
 1. 1 жастан бастап 1-сыныпқа қабылданғанға дейін «Әлеумет» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 2,5
В) 5
С) 0,5
Д) 4
Е) 2
 1. Мониторинг бойынша 3 деңгей дегеніміз
А) бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие 
В) бала белгілі бір қимыл мен біліктерді қайталай алады 
С) бала өзінің білетінін жасай алады, білімін өз бетінше шығармашылықпен қолданады 
 1. Ересек топтық апталық жүктемесі, ұйымдастырылған оқу қызмет ұзақтығы, жас шамасы (оқыту қазақ тілінде):
А) (2 жастан бастап) –ұзақтығы 10-15 минуттан 9 сағат 
В) (4 жастан бастап) –ұзақтығы 20-25 минуттан 12 сағат 
С) (3 жастан бастап) –ұзақтығы 15-20 минуттан 11 сағат 
Д) (1 жастан бастап) –ұзақтығы 7-10 минуттан 7 сағат 
Е) (5 жастан бастап) –ұзақтығы 25-30 минуттан 17 сағат 
 1. «Қатынас» білім беру саласының ұйымдастырылған оқу қызметі:
А) сурет салу, жапсыру, қоршаған ортамен танысу
В) сауат ашу негіздері, өзін –өзі тану, қоршаған ортамен танысу 
С) сөйлеуді дамыту, дене шынықтыру 
Д) сөйлеуді дамыту, көркем әдебиет, сауат ашу негіздері, қазақ тілі (орыс тілі)
Е) дене шынықтыру,қауіпсіз мінез –құлық негіздері, мүсіндеу
 1. «Әлеумет» білім беру саласының ортаңғы топта (3 жастан бастап) апталық жүктемесі 
А) 0 
В) 0,5
С) 2 
Д) 3 
Е) 1
 1. Мониторинг бойынша 2-деңгей дегеніміз:
А) бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие 
В) бала белгілі бір қимыл мен біліктерді қайталай алады 
С) бала өзінің білетінін жасай алады, білімін өз бетінше шығармашылықпен қолданады 
 1. Математика негіздері ҰОҚ ересек тобындағы (4 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 1,5 
В) 0,5
С) 2 
Д) 0,25 
Е) 1
 1. Ерте жас тобында (1 жастан бастап) ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы
А) 20-25 минут
В) 15-20 минут
С) 10-15 минут
Д) 7-10 минут
Е) 20-30 минут
 1. Ауызекі сөйлеуді қалыптастыру, өмірдегі түрлі жағдайлардағы қарым –қатынас дағдыларын игеру, оқу мен жазудың алғышарттарын қалыптастыру қай саланың мақсаты?
А) «Қатынас» білім беру саласының мақсаты 
В) «Денсаулық» білім беру саласының мақсаты
С) «Әлеумет» білім беру саласының мақсаты
Д) «Шығармашылық» білім беру саласының мақсаты
Е) «Таным» білім беру саласының мақсаты
 1. мектепке дейінгі жас-
А) 0-6 жас
В) 1-5 жас
С) 1-6 жас
Д) туғаннан мектепке дейін
Е) 3-6 жас
 1. Диагностиканы жүргізу кезеңдері: жылына неше рет? 
А) 4
В) 1
С) 5
Д) 2
Е) 3
 1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын тәрбиеленушілердің игеру мерзімі: 
А) 2 жыл
В) 10 жыл
С) 4 жыл
Д) 5 жыл
Е) 3 жыл
 1. Мониторинг жүргізудің бастапқы кезеңі... айында
А) мамыр 
В) қараша 
С) қыркүйек 
Д) қазан
Е) тамыз
 1. Мониторинг бойынша 1-деңгей дегеніміз: 
А) бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие 
В) бала белгілі бір қимыл мен біліктерді қайталай алады 
С) бала өзінің білетінін жасай алады, білімін өз бетінше шығармашылықпен қолданады 
 1. Шығармашыл тұлғаны, шығармашылық қабілеттерді, сезімдік –эмоционалдық саланы, қиялды, ойлауды, көркем талғамды қалыптастыру, ұлттық бейнелеу өнеріне баулу арқылы патриотизмге тәрбиелеу:
 А) «Қатынас» білім беру саласының мақсаты 
В) «Денсаулық» білім беру саласының мақсаты
С) «Әлеумет» білім беру саласының мақсаты
Д) «Шығармашылық» білім беру саласының мақсаты
Е) «Шығармашылық» білім беру саласының мазмұны 
 1. «Математика негіздері» ұйымдастырылған оқу қызметі қай топтан бастап жүргізіледі?
А) мектепалды даярлық тобы 
В) ортаңғы топ
С) кіші топ 
Д) ерте жас тобы 
Е) ересек топ 
 1. Стандарттың талаптары бала дамуының... деңгейі болуын қарастырады
А) 2
В) 1
С) 3
Д) 5
Е) 4
 1. «Денсаулық» білім беру саласындағы ұйымдастырылған оқу қызметі:
А) денешынықтыру, қауіпсіз мінез –құлық негіздері, сөйлеуді дамыту 
В) денешынықтыру, өзін –өзі тану 
С) денешынықтыру, қауіпсіз мінез –құлық негіздері, көркем әдебиет
Д) қауіпсіз мінез –құлық негіздері
Е) денешынықтыру, қауіпсіз мінез –құлық негіздері
 1. 1 жастан 1 жас 6 айға дейін орындықтың, үстелдің, арқанның (биіктігі...), доғаның астынан еңбектеп өтуі тиіс
А) 10 см 
В) 30 см 
С) 50 см
Д) 40 см 
Е) 20 см 
 1. 1 жастан бастап 1-сыныпқа қабылданғанға дейін «Таным» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 10
В) 7
С) 10,5
Д) 9,5
Е) 9
 1. 1 жастан бастап 1-сыныпқа қабылданғанға дейін «Денсаулық» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 24
В) 15
С) 10
Д) 11
Е) 12
 1. Ересек жас топ (4 жастан бастап) «Таным» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 1
В) 3,5
С) 2,5
Д) 2
Е) 3
 1. 1 жастан бастап 1-сыныпқа қабылданғанға дейінгі балаларды оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарында  «Қатынас» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 15
В) 10
С) 12
Д) 10,5
Е) 11,5
 1. Мектепалды даярлық топта (5 жастан бастап) ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы:
А)  20-25 минут
В) 25-30 минут
С) 7-10 минут
Д) 15-20 минут
Е) 10-15 минут
 1. Ортаңғы топта (3жастан бастап) денешынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметінің апталық жүктемесі:
А) 5
В) 3
С) 2
Д) 0,5
Е) 1
 1. Ерте жас топта (1 жастан бастап) апталық оқу жүктемесінің көлемі (вариативтік компонент қоса):
А) 7
В) 17
С) 9
Д) 11
Е) 12
 1. Кіші топта (2 жастан бастап) апталық оқу жүктемесінің көлемі (вариативтік компонент қоса):
А) 11
В) 7
С) 9
Д) 17
Е) 12
 1. «Әлеумет» білім беру саласының мектепалды даярлық топта (5 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 2
В) 2,5
С) 0,5
Д) 1,5
Е) 1
 1. Мониторинг жүргізудің қорытынды кезеңі... айында
А) мамыр 
В) қараша 
С) қыркүйек 
Д) қазан
Е) тамыз
 1. Мониторинг жүргізудің аралық кезеңі... айында
А) мамыр 
В) қараша 
С) қыркүйек 
Д) қаңтар
Е) тамыз
 1. Бөбек жасы-....
А) 0-2 жас
В) 1-2 жас
С) 1-3 жас
Д) 0-3 жас
Е) 1-5 жас
 1. Сурет салу ұйымдастырылған оқу қызметі ерте жас тобындағы (1 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 2
В) 1,5
С) 0,25
Д) 0,5
Е) 1
 1. ерте жас тобыны (1 жастан бастап) «Таным»   білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 0,25
В) 1
С) 3
Д) 2
Е) 0,5
 1. Кіші жас тобы (2 жастан бастап) ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы:
А)  20-25 минут
В) 25-30 минут
С) 7-10 минут
Д) 15-20 минут
Е) 10-15 минут
 1. Ортаңғы жас тобында (3 жастан бастап) ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы:
А)  1 сағат
В) 25-30 минут
С) 7-10 минут
Д) 15-20 минут
Е) 10-15 минут
 1. Ересек топта (4 жастан бастап) ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы:
А)  20-25 минут
В) 25-30 минут
С) 7-10 минут
Д) 15-20 минут
Е) 10-15 минут
 1. «Бала жаны» еңбегінің авторы 
А) Н.К.Курпская 
В) Т.А.Куликова
С) Я.А.Коменский 
Д) П.А.Гальперин 
Е) В.Т.Прейер 
 1. Орта жас топта (3 жастан бастап) «Шығармашылық» білім беру саласының апталық жүктемесі
А) 1
В) 4
С) 5
Д) 3
Е) 2
 1. Ересек топта (4 жастан ) «Қауіпсіз мінез –құлық негіздері» ұйымдастырылған оқу қызметінің апталық көлемі:
А) 1
В) 2
С) 0,5
Д) 0
Е) 3
 1. Ересек топта (4 жастан бастап) апталық оқу жүктемесінің көлемі:
А) 17
В) 7
С) 9
Д) 12
Е) 14
 1. Жаратылыстану ұйымдастырылған оқу қызметі ерте жас тобындағы (1 жастан бастап) апталық жүктемесінің көлемі:
А) 1
В) 0,5
С) 0
Д) 1,5
Е) 0,25
 1. Кіші жас тобының жасы, ұйымдастырылған оқу қызмет ұзақтығы, апталық оқу жүктемесі:
А) (2 жастан бастап) –ұзақтығы 10-15 минуттан 9 сағат 
В) (4 жастан бастап) –ұзақтығы 20-25 минуттан 12 сағат 
С) (3 жастан бастап) –ұзақтығы 15-20 минуттан 11 сағат 
Д) (1 жастан бастап) –ұзақтығы 7-10 минуттан 7 сағат 
Е) (5 жастан бастап) –ұзақтығы 25-30 минуттан 17 сағат 
 1. Ортаңғы топта (3 жастан бастап) «Сөйлеуді дамыту» ұйымдастырылған оқу қызметінің апталық жүктемесі:
А) 1,5
В) 2
С) 0,5
Д) 3
Е) 1
 1. ересек топта (4 жастан бастап) мәдени гигиеналық дағдылары:
А) гигиеналық шынықтыру шараларын өздігінен орындайды 
В) жеке бас гигиенасының ережелерін біледі және сақтайды 
С) өз еркімен қасықпен тамақ ішеді, ересектің көмегімен киінеді, түбекке сұранады
Д) гигиеналық шараларды орындау ретін біледі 
Е) жеке бас гигиеналарының алғашқы дағдыларын меңгереді
 1. Барлық тәрбиеленушілердің ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, тәрбие мен оқытуға тең қол жеткізуін қамтамасыз ететін процесс: 
А) өз бетінше үйрену дағдылары 
В) интеграция 
С) әлеуметтендіру 
Д) инклюзивті білім беру 
Е) оқыту нәтижесі 
 1. Ерте жас тобының жасы, ұйымдастырылған оқу қызмет ұзақтығы, апталық оқу жүктемесі:
А) (2 жастан бастап) –ұзақтығы 10-15 минуттан 9 сағат 
В) (4 жастан бастап) –ұзақтығы 20-25 минуттан 12 сағат 
С) (3 жастан бастап) –ұзақтығы 15-20 минуттан 11 сағат 
Д) (1 жастан бастап) –ұзақтығы 7-10 минуттан 7 сағат 
Е) (5 жастан бастап) –ұзақтығы 25-30 минуттан 17 сағат
 1. Мектепалды даярлық топта (5жастан бастап) апталық оқу жүктемесінің көлемі:
А) 12
В) 17
С) 9
Д) 11
Е) 7
 1. Қоғамда толыққанды өмір сүру үшін қажетті білім, білік, дағдыларды, нормаларды, қағидаларды меңгеру арқылы баланың әлеуметтік ортаға ену процессі:
А) ерте дамыту 
В) интеграция 
С) әлеуметтендіру 
Д) инклюзивті білім беру 
Е) әлеуметтік дағдылар
 1. «Әлеумет» білім беру саласының ұйымдастырылған оқу қызметі:
А) өзін –өзі тану, жапсыру
В) қоршаған ортамен танысу, сурет салу 
С) өзін –өзі тану, қоршаған ортамен танысу
Д) математика негіздері, сенсорика 
Е) жапсыру, сауат ашу негіздері
 1. Мектепалды даярлық топта (5жастан бастап) «Орыс тілі» ұйымдастырылған оқу қызметінің апталық оқу жүктемесі:
А) 2
В) 1
С) 0,5
Д) 0
Е) 0,25
 1. Ерте жастағы және мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілердің қолайлы әлеуметтендіру, оларды мәдени –әлеуметтік нормаларға, отбасы, қоғам мен мемлекеттің дәстүрлеріне баулу, рухани –адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру қай саланың мақсаты?
А) «Денсаулық» білім беру саласы 
В)  «Шығармашылық» білім беру саласы
С) «Таным» білім беру саласы
Д) «Әлеумет» білім беру саласы
Е) «Қатынас» білім беру саласы
 1. «Әлеумет» білім беру саласының ертес жас тобындағы(1 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 2
В) 0,5
С) 3
Д) 1
Е) 0
 1. Мектепалды даярлық топта (5жастан бастап) мәдени гигиеналық дағдылары:
А) гигиеналық шынықтыру шараларын өздігінен орындайды 
В) жеке бас гигиенасының ережелерін біледі және сақтайды 
С) өз еркімен қасықпен тамақ ішеді, ересектің көмегімен киінеді, түбекке сұранады
Д) гигиеналық шараларды орындау ретін біледі 
Е) жеке бас гигиеналарының алғашқы дағдыларын меңгереді
 1. Кіші топта (2 жастан бастап) «Қатынас» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 0,5
В) 2
С) 3
Д) 0,25
Е) 1
 1. Математика негіздері ұйымдастырылған оқу қызметі ересек тобындағы (4 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 1
В) 2
С) 1,5
Д) 0,5
Е) 0,25
 1. Сенсорика ұйымдастырылған оқу қызметі ерте жас тобындағы (1 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 2
В) 3
С) 0,5
Д) 1
Е) 0,25
 1. Ортаңғы топта (3жастан бастап) апталық оқу жүктемесінің көлемі:
А) 11
В) 20
С) 7
Д) 14
Е) 9
 1. «Әлеумет» білім беру саласының ортаңғы топта (3 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 2
В) 0,5
С) 3
Д) 1
Е) 0
 1. Кіші топта (2жастан бастап) мәдени гигиеналық дағдылары:
А) гигиеналық шынықтыру шараларын өздігінен орындайды 
В) жеке бас гигиенасының ережелерін біледі және сақтайды 
С) өз еркімен қасықпен тамақ ішеді, ересектің көмегімен киінеді, түбекке сұранады
Д) гигиеналық шараларды орындау ретін біледі 
Е) жеке бас гигиеналарының алғашқы дағдыларын меңгереді
 1. Сауат ашу негіздері ұйымдастырылған оқу қызметі мектепалды даярлық топта (5жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 1,5
В) 0,5
С) 2
Д) 2,5
Е) 1
 1. Ерте жас тобы (1 жастан бастап) «Қатынас» білім беру саласының базалық мазмұны:
А)  сөйлеуді дамыту, көркем әдебиет 
В) сөйлеуді дамыту, сауат ашу негіздері 
С) сөйлеуді дамыту
Д) орыс тілі, сауат ашу негіздері
Е) көркем әдебиет, орыс тілі 
 1. Ортаңғы топта (3жастан бастап) денешынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметінің апталық оқу жүктемесі:
А) 5
В) 3
С) 2
Д) 0,5
Е) 1
 1. мектепке дейінгі мекемедегі сюджеттік ойындарды ұйымдастыру принцптерін қарастырған ғалымдар:
А) Я.А.Коменский, С.А.Козлова
В) Н.Я.Михайленко, Н.А.Кортокова
С) Ф.Фребель, Т.А.Куликова 
Д) В.И.Даль, П.Я.Гальперин
Е) Н.Н.Поддьяков, Т.А.Куликова
 1. Мониторингтің субьектісі:
А) мектеп жасына дейінгі 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар 
В) жеке даму картасы 
С) ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы 
Д) ересектер 
Е)  3-6 жасар балалар 
 1. Ерте жас тобы (1 жастан бастап) «Таным» білім беру саласының базалық мазмұны:
А) жаратылыстану, жапсыру 
В) математика негіздері, жаратылыстану 
С) сенсорика, жаратылыстану
Д) математика негіздері, сенсорика
Е) сенсорика, сурет салу 
 1. мектеп жасына дейінгі баланың жеке тұлғасын қоршаған әлеммен өзара іс –қимыл жасауда командада жұмыс істей білуге қажетті танымдық іс –әрекеттің қарапайым дағдыларын меңгеруі үшін дамыту қай саланың мақсаты?
А) «Қатынас» білім беру саласының мақсаты
В) «Әлеумет» білім беру саласының мақсаты
С) «Таным» білім беру саласының мақсаты
Д) «Денсаулық» білім беру саласының мақсаты
Е) «Шығармашылық» білім беру саласының мақсаты
 1. Мектепалды даярлық топта (5жастан бастап) вариативтік компонент көлемі:
А) 1
В) 3
С) 0,5
Д) 1,5
Е) 2
 1. «Шығармашылық» білім беру саласының ұйымдастырылған оқу қызметі:
А) сөйлеуді дамыту, музыка, мүсіндеу 
В) сурет салу, мүсіндеу,жапсыру, музыка
С) жапсыру, көркем әдебиет 
Д) денешынықтыру, жапсыру 
Е) сауат ашу негіздері, музыка, мүсіндеу
 1. ерте жас топта (1 жастан бастап) «Таным» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 0,25
В) 2
с) 1
д) 3
Е) 0,5
 1. Ерте жас (1 жастан бастап) мәдени гигиеналық дағдылары:
А) гигиеналық шынықтыру шараларын өздігінен орындайды 
В) жеке бас гигиенасының ережелерін біледі және сақтайды 
С) өз еркімен қасықпен тамақ ішеді, ересектің көмегімен киінеді, түбекке сұранады
Д) гигиеналық шараларды орындау ретін біледі 
Е) жеке бас гигиеналарының алғашқы дағдыларын меңгереді
 1. Ересек топта (4 жастан бастап) вариативтік компонент көлемі:
А) 1
В) 3
С) 0,5
Д) 4
Е) 2
 1. Ерте жас тобы (1 жастан бастап) «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны
А) қауіпсіз мінез –құлық негіздері, денешынықтыру 
В) сурет салу 
С) қауіпсіз мінез –құлық негіздері
Д) денешынықтыру
Е) сауат ашу негіздері 
 1. сауат ашу негіздері ұйымдастырылған оқу қызметінің ересек топтағы (4 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 0,5
В) 1,5
С) 0
Д) 1
Е) 5
 1. «Таным» білім беру саласының ұйымдастырылған оқу қызметі:
А) сурет салу, мүсіндеу,жапсыру, музыка
В) қоршаған ортамен танысу, өзін –өзі тану
С) сөйлеуді дамыту, көркем әдебиет, сауат ашу негіздері, орыс тілі (қазақ)
Д) сенсорика, математика негіздері, құрастыру, жаратылыстану
Е) қауіпсіз мінез –құлық негіздері, денешынықтыру 
 1. «Шығармашылық» білім беру саласының ерте жас тобындағы (1 жастан бастап) апталық жүктемесі:
А) 4
В) 1
С) 2
Д)3
Е) 0,5
 1. Ортаңғы топта (3 жастан бастап) мәдени гигиеналық дағдылары:
А) гигиеналық шынықтыру шараларын өздігінен орындайды 
В) жеке бас гигиенасының ережелерін біледі және сақтайды 
С) өз еркімен қасықпен тамақ ішеді, ересектің көмегімен киінеді, түбекке сұранады
Д) гигиеналық шараларды орындау ретін біледі 
Е) жеке бас гигиеналарының алғашқы дағдыларын меңгереді
 1. 1 жастан бастап 1-сыныпқа қабылданғанға дейін «Шығармашылық» білім беру саласының апталық жүктемесі:
А) 15
В) 17
С) 10
Д) 15,5
Е) 16,5
 1. денсаулығы мықты, дене бітімі дамыған баланы тәрбиелеу, тәрбиеленушілердің бойында өз денсаулығына саналы түрде қарауды қалыптастыру
А) «Денсаулық» білім беру саласының мақсаты
В) Денешынықтыру оқу қызметінің мақсатын 
С) Денсаулық» білім беру саласының күтілетін нәтижесі 
Д) Денсаулық» білім беру саласының мазмұны 
Е) «Әлеумет» білім беру саласының мақсаты
 1. кіші жас тобы (2 жастан бастап) «Таным» білім беру саласының базалық мазмұны.... ұйымдастырылған оқу қызметі іске асырады?
А) сенсорика, құрастыру, жаратылыстану
В) денешынықтыру, құрастыру, жаратылыстану
С) сурет салу, сенсорика, жаратылыстану
Д) сурет салу, сенсорика,   құрастыру
Е) сенсорика,   құрастыру, өзін –өзі тану
 1. Қай топта ересектермен бірге дене жаттығуларын орындайды 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай топ балалары  жаттығуларды көзбен бағдарлау арқылы ойын түрінде (жануарлардың қимылдарына еліктеу) педагогпен бірге ойнайды.
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. қай топта қысқа тақпақтарды, өлеңдерді жатқа біледі?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай  топ балалары жануарлардың дене бөліктерін ажыратады және атайды, олардың мінез –құлқына, сыртқы түріне назар аударады
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай  топ балалары заттарды, суреттерді қарастыруда сұрақтарға жауап береді, қысқа әңгімелерді және ертегілерді мазмұндайды, заттар мен құбылыстардың белгілері мен сапасын ажыратады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай  топ балалары жапсырудың қарапайым түрлерін меңгерген (бөліктерді бөліп алады, оларды біртұтас етіп біріктіреді, сазбалшықты өздігінен илей алады)
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай топта мүсіндеудің әртүрлі тәсілдерін пайдаланады, 1-3 бөліктен тұратын заттарды жая алады, мүсіндеуге қажетті негізгі техникалық дағдылар мен біліктерді игереді?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Ересек топта денсаулық мерекесі неше рет ұйымдастырылды?
А) жылына 4 рет өткізіледі, ұзақтығы 45 минут 
В) жылына 3 рет (жазда және қыста, күзде)өткізіледі, ұзақтығы 45 минут
С) жылына 2 рет (жазда және қыста)өткізіледі, ұзақтығы 45 минут
Д) жылына 1 рет (жазда)өткізіледі, ұзақтығы 45 минут
Е) жылына 2 рет (жазда және қыста)өткізіледі, ұзақтығы 1сағат
 1. Қай топ балалары геометриялық пішіндерді таниды және атайды: дөңгелек, шаршы, үшбұрыш; өзіне қатысты кеңістікті бағдарлай алады, тәулік бөліктерін –таңертең,күндіз, кеш, түнді таниды және атайды
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай топта балалар кейбір жануарларды шынай тұрғыдада, суреттерден таниды және атайды 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай  топ балалары сөзбен немесе қысқа сөз тіркесімен өз өтінішін білдіреді
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. ... ересектердің көмегімен қарапайым   құрылыстарды құрастыра алады
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай топ балалары ертегінің мазмұнын түсінеді және эмоционалды қабылдайды, құрдастамен қарым –қатынасқа түседі
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. қай топ балалары спорттық жаттығуларды орындаудың алғашқы техникасы туралы түсініктерге ие?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай топ балалары берілген сұрақтарды түсінеді және тыңдайды, оларға жауап береді?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. қай топта бейнелі сөздерді қолданады, таныс ертегілерді сахналауға қатысады, әдеби шығарма кейіпкерлерінің дауыс ырғағымен мінерлілігін сақтайды?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ 
С) Мектепалыд даярлық тобы 
Д)  ортаңғы топ 
Е) ересек топ 
 1. Қай жаста сазбалшықтың, ермексаздың қасиеттерін біледі, сазбалшықпен, ермексазбен жұмыстың бастапқы дағдыларына ие?
А) ересек топ (4 жастан бастап)
В) мектепалды даярлық топ (5 жастан бастап)
С) ерте жас  топ (1 жастан бастап)
Д) кіші топ (2 жастан бастап)
Е) ортаңғы топ (3 жастан бастап)
 1. Қай жастағы балалар ертегілер мен қысқа әңгімелердің мазмұнын қайталайды, шағын тақпақтарды жатқа оқиды, таныс ойыншықтарды, жемістерді,көкөністерді 2-3 сөзден тұратын жай сөйлеммен сипаттай алады.
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топ балалары оюдың әсемдігін, орналасуын байқайды, оларды бөліктерге бөледі,желім қалдықтарын жою үшін майлықты падаланады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топ балалары өз –өзіне қызмет көрсетудің бастапқы дағдыларына, салауатты өмір салты туралы түсініктерге ие
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топта пішіні, түсі, көлемі, қолданысы бойынша заттарды топтастырады және таңдайды 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай  топ балалары ересектерге көмек көрсетуге ынта білдіреді, Қазақстан туын таниды және атайды
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топта «көп», «біреу», «бір -бірден», «бір де біреуі жоқ» түсініктерін біледі?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топ балалары тілдегі дыбыстар мен сөздерді айта алады, дауысты және дауыссыз дыбыстарды дұрыс дыбыстай алады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топ балалары шығарма жанрларын (тақпақ, ертегі, әңгіме және тағы басқа) ажырата алады өлеңдерді саналы, эмоционалды түрде жатқа айтады, ертегі кейіпкерлеріне жанашырлық танытады 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топ балалары өзінің, жақын адамдарының есімдерін біледі, киімді, жиһазды, ыдыстарды, кейбір қозғалыс құралдарын атай біледі
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топ балалары дөңгелек, ұзын пішіндерге ұқсас заттарды бейнелей алады, қағаздың қасиеттерін біледі, қарандашты дұрыс ұстай алады, түстерді ажыратады және дұрыс атайды 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Ересек топта денсаулық ойын сауығы:
А) 3 айда 1 рет өткізіледі
В) 2 айда 1 рет өткізіледі
С) 2 айда 2 рет өткізіледі
Д) 6 айда 1 рет өткізіледі
Е) өткізілмейді
 1. Қай топтың балалары бір затты топтан бөледі және топтарға біріктіре алады, біртекті заттарды құрастырады және бөліп алады ?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топта Денсаулық күні 2 айда 1 рет өткізіледі, ұзақтығы 30 минут?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топта біртекті заттарды ортақ белгісі (өлшемі, пішіні) бойынша топтастыра алады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топ балалары 10-15 см биіктіктен секіреді?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топ балалары негізгі төрт түсті ажыратады және ересектердің нұсқауларын түсінеді және айналасындағы кеңістіктен заттарды таба алады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Ересек топта денсаулық ойын сауығының ұзақтығы 
А) 20 минут 
В) 1 сағат 
С) 30 минут 
Д) 10 минут 
Е) 25 минут 
 1. 30-40 секунд бойна үзіліссіз жүгіру қай топқа тән?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .... топ балалары заттың қандай бөліктерден орындалғанын анықтай алады, күшіктің, машинаның, жиһаздың құрылысындағы жетіспейтін бөлшектерін табады
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топта аулаға ұшып келетін құстарды атайды және ажыратады, табиғаттың маусымдық өзгерістерін атайды?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. ... топ балалары күрделі емес сюджеттік композийиялар құрастыра біледі, бормен  асфальтқа, таяқпен құмғасурет салады, пішіндерді бояудың бастапқы дағдыларын игереді.
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .... топта алақанға салып тік және дөңгелетіп есе біледі, мүсіндеудің түрлі әдістерін қолданып, 1-3 бөліктерден тұратын түрлі заттарды мүсіндей алады (аққала, поезд, шарбақ, моншақ, сырға)?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топ балалары сазбалшықты алақан арасында домалата алады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ 
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топта өзінің дене мүшелерін ажыратады және атайды, дыбыстық еліктеуіш сөздерді жалпы қолданылатын сөздермен ауыстырады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. ересек топта денешынықтыру мерекесі:
А) жылына 4 рет өткізіледі, ұзақтығы 45 минут 
В) жылына 3 рет (жазда және қыста, күзде)өткізіледі, ұзақтығы 45 минут
С) жылына 2 рет (жазда және қыста)өткізіледі, ұзақтығы 45 минут
Д) жылына 1 рет (жазда)өткізіледі, ұзақтығы 45 минут
Е) өткізілмейді
 1. ... топ балалары жеке бас гигиенасының бастапқы дағдыларын игерген
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топтың балалары кейбір көкөністер мен жемістерді дәмін ажыратады және атайды, құстардың мінез -құ–қындағы ерекшеліктерге назар аударады, үй және жабайы жануарларды , құстарды, жәндіктерді атайды?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .... топ балалары желімдеу техникасының бастапқы дағдыларын игерген, бейнеленетін заттарға сәйкес түрлі –түсті қағаздардан дайын пішіндерді таңдай алады.
А) ерте жас тобы 
В) барлық топ 
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топтың балалары 1-1,5 минут ішінде баяу қарқынмен үздіксіз жүгіреді және орта жылдамдықпен жүруді кезектестіре отырып, 40-50 метрге жүгіре алады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топ қағаз парағын ашық түсті дақтармен, жақпалармен ырғақты түрде толтырады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .... ересектердің көмегімен өзіне –өзі қызмет етудің қарапайым дағдыларын сақтайды 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. ... топ балалары үш дөңгелекті велосипедті тебудің дағдыларын меңгереді 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топта барлық сөз таптарын қолданады, қажетті сөздер мен сөз тіркестерін қолданады, сөздерді жекеше, көпше түрде және септік жалғауларын қолданады ?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топта мәдени –гигиеналық дағдыларды орындауда дербестік танытады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Қай топта 3-5 сөзден тұратын тіркестерді, сөйлемдерді айтады, ақпараттармен бөліседі?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. ... топ балалары кейіпкерлердің бейнелерін ойындарда қарапайым түрде бейнелей алады
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .. топта биік емес төбешіктен сырғанайды, бір-бірін сырғанатады
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топтың балалары шағын өлеңдер, ертегілер, әңгімелерге эмоциналды көңіл –күй танытады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. қай топта белгілі ретпен түрлі пішінді, көлемді түстегі бөліктерді орналастырып,  дайын бейнені қағазға жапсыра біледі, ересектер дайындаған түрлі пішінді қағаз бетіне заттарды орналастырады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. ... топта көкөністер мен жемістердің бірнеше түрлерін сыртқы түрі және дәмң бойынша атайды және ажыратады 
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .... топ балалары құрылыс материалдарынан және ірі конструктор бөлшектерінен (үстел, орындық, диван, үйшік,трамвай, көпір, төбешік) құрастыра алады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .... топтың балалары көлемі,  пішіні, түсі бойынша ұқсас біртекті заттарды топтастыра алады?
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. .... балалары қарандашпен, фломастермен сурет салуға ынта білдіреді
А) ерте жас тобы 
В) кіші топ
С) ортаңғы топ 
Д) ересек топ  
Е) мектепалды даярлық топ 
 1. Отбасымен жүргізілетін жұмыстың шарттары 
A) Жұмысты мақсатты, жоспарлы, жүйелі түрде жүргізу 
B) Ата-аналарға педагогикалық білім беру 
C) Ата-аналарды мектепке дейінгі ұйым өмірімен таныстыру 
D) Бала тәрбиесінде бірлік орнату 
E) Отбасындағы тәрбиені зерттеу және тарату 
 1. Ойын функциялары 
A) тәрбиелеуші, дамытушы, оқытушы, ұйымдастырушы, түзету коррекциялық, реабилитациялық, өзіндік дамытушылық 
B) дамытушы, оқытушы, жетілдіруші, коррекциялық, жүйелілік, жалпыламалық, тұтастылық 
C) ұйымдастыру,түзетушілік, реттеушілік, әрекеттестік 
D) коррекциялық,реабилитациялық 
E) емдік, іс-шаралық, дамытушылық 
 1. Баланың қоршаған ортаны қарастыруға бағытталған ең басты анализаторлары мен оның ерекшелігі 
A) тану 
B) сезіну 
C) қайта жаңғырту 
D) ой елегінен өткізу 
E) түйсік пен қабылдау 
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлқына ең көп ықпал ететін мотив 
A) Тапсырманы орындауға қарапайым тұрғыдан қарау 
B) Балалардың үлкендер дүниесіне қызығуы, үлкендерше іс-әрекет жасауға тырысуы 
C) Жаңа материалды игеруге күш салу, бұрын қол жеткен деңгейден асу 
D) Достарынан оқшау жүру 
E) Ата-аналардың нұсқауларын орындау, тілектерін қанағаттандыру 
 1. Еріктің анықтамасы 
A) Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі 
B) Адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы өзгешелік 
C) Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс-қатынастарының миымызда сөз арқылы бейнеленуі 
D) Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі 
E) Ойланып істелетін, алға мақсат қоюды қажет ететін, түрлі кедергілерді жеңе білуден көрінетін қимыл-қозғалыстар 
 1. Баланың ерік әрекеті 
A) санасыз талап-тілектерінің нәтижесінде сабақтасып дамиды 
B) рухани күшке сай дамиды 
C) саналы талап-тілектерінің нәтижесінде шешімге келе алмауымен сабақтасып дамиды 
D) саналы талап-тілектерінің нәтижесінде шешімге келіп оны орындаумен сабақтасып дамиды 
E) қиялының дамуына сәйкес шарықтай түседі 
 1. Мектеп жасына дейінгі бала сезімдерінің ерекшеліктері 
A) Бала сезімінің сыртқы бейнесі неғұрлым қызу, тікелей әлі еріксіз сипатта 
B) Қызу шаттық жылаумен алмасады 
C) Бала сезімі жылдам әрі айқын тұтанады, тез сөнеді 
D) Бала сезімінің сыртқы бейнесі неғұрлым баяу, тікелей әлі ерікті сипатта 
E) Бала толғаныстары күшті болады 
 1. Педагогтің оқу материалын балаларға түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік беретін аса маңызды сөздік әдіс 
A) педагогтің сахналауы 
B) педагогтің көрнекілігі 
C) педагогтің әңгімелеуі 
D) педагогтің шеберлігі 
E) педагогтің әрекеті 
 1. Мектепке дейінгі ұйымда балалар еңбегін ұйымдастыру нысандары 
A) Шаруашылық-тұрмыстық еңбек, кезекшілік 
B) Қол еңбегі, бөлмені тазалау 
C) Тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек 

 D) Өзіне-өзі қызмет ету,жұмыс орнын дайындау 
E) Көмек көрсету, тазалық сақтау 
 1. Тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты 
A) балалармен қарым-қатынас жасай білуі 
B) балаларды жазалай білуі 
C) ата-аналардың өз балалары жайлы пікірлерін сұрап білуі 
D) педагогикалық ойлай білуі, кәсіби біліктілігінің сапалы көрінісі 
E) ата-аналармен тығыз байланыс жасай білуі 
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың дүниетанымын кеңейтіп, қарым-қатынас жасау белсенділігін дамытатын негізгі іс-әрекет
А.Оқу
В.Еңбек
С.Ойын
Д.Қиял
Е.Зейін
 1. Үлгілік оқу жоспарында белгілегендей, 5-6 жастағы балалар үшін ұйымдастырылған вариативтік компонент саны:
А.2
В.1
С.3
Д.4
Е.0
 1. Балаларды сенсорлық эталондармен таныстыру ерекшеліктері
А.Заттардың қасиеттерінің негізгі жеке түрлерін білдіретін сөздерді баланың есінде сақтауын ұйымдастыру болып табылады
В.заттардың қасиеттерін білдіретін сөздер мағынасын есінде сақтауы
С. заттардың қасиеттерінің жеке  түрлерін білу маңыздылығы
Д. Заттардың қасиеттерінің негізгі  түрлерін білдіретін сөздердің анықтамасын ажырата білу
Е.заттардың қасиеттерінің жеке түрлерін білдіретін сөздерді баланың  түсіндіре алуы
 1. Бейімделудің ауыр түрінің өтуі
А.1 аптаның ішінде өтеді
В. 2 айдан 6 айға дейін өтеді
С. 1 айдың ішінде өтеді
Д. 6 айдан 1 жылға дейін өтеді
Е. 15-20 күннің ішінде өтеді
 1. Балалардың экологиялық көзқарасын, санасын, табиғатқа үлкен парасаттылық , жауапкершілік қарым-қатынасынқалыптастыру
А.мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың негізгі бөлімдері
В. мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық тәрбиесін қалыптастыру
С. мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың қалыптастырудың негізгі міндеттері
Д. мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың негізгі мақсаты
Е. мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудан күтілетін нәтиже
 1. Өзіне тән мінез-құлқындағы, іс-әрекетіндегі,көзқарасындағы ерекшелігімен даралатын ерекшелік
А. Мінездің ерекшелігі
В. Қабылдаудың ерекшелігі
С. Жеке тұлғаның ерекшелігі
Д. Педагогтың ерекшелігі
Е. Мекеменің ерекшелігі
 1. Экскурсия бұл-
А. Сабақтың ерекше түрі
В. Ойынның түрі
С. Оқытудың түрі
Е. Серуеннің түрі
Д. Бақылаудың түрі
 1. Мектепке дейінгі жастағы балалардың іс-әрекеті мен мінез-құлық тәжірибесін ұйымдастыру әдісі
А. Мектепке дейінгі жастағы балалардың тәрбиесінде ең басты орын алатын жаттығулар, балалардың жағдаяттарды ойнау әдістері
В. Балалардың қоршаған адамдармен қарым-қатынас жасау мағынасын түсінулеріне көмектеседі
С. бұл әдістер тобының негізі балалардың әлеуметтік қолдау табатын мінез-құлыққа балаларға түрткі беруге бағытталған
Д. Бұл әдістер тобы мектепке дейінгі жастағы балалардың адамдармен қарым-қатынас өзін еркін ұстауына мүмкіндік береді
Е.ойын әдістері
 1. «Тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу-материалдық және рухани мәдениет құралдарын меңгеру процесі»-деп көрсетеді
А. П.А.Саморукова
В. Л.С.Выготский
С. М.И.Лисина
Д. С.Н.Комарова
Е. Р.Г.Казакова
 1.  «Бала жаны» еңбегінің авторы
А. В.Прейер
В. Л.С.Выготский
С. М.И.Лисина
Д. С.Н.Комарова
Е. Р.Г.Казакова
 1. Өзінің мақсатына сай адамның эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған еңбек
А. Өзіне-өзі қызмет ету
В. Сурет салу
С. Қол және көркем еңбек
Д. Шаруашылық-тұрмыстық еңбек
Е. Ән айту
 1. Тәрбие мақсаты:
А. Тәрбиелеу үдерісінде тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау
В. Дене бітімдік,ақыл-ой танымдық, еңбек, адамгершілік, эстетикалық,экологиялық,экономикалық бағыттар
С. адамның физиологиялық дене бітімі және ағзасындағы физиологиялық үдерістер оның әлеуметтік мінез-құлқына әсер етеді
Д. Дамудың жалпы бағдарламасын және әлеуметтік міне-құлық тудыру
Е. Адам интеллектуалдық қалыптасуының іргетасы
 1.  Шынайы заттардың нақты бейнесі, балаларды қызықтырарлық түрде оқытуға және ойнауға арналған заттар
А. Ойыншық
В. Кітап
С. театр
Д. Қалам
Е. Қоржын
 1.  Құрылыс тәсілдеріне үйрету, ойлау дербестігі мен белсенділігін, құрастырушылық-шығармашылық қабілетін тәрбиелеу және дамыту
А. Құрылыс ойындарына басшылық жасау
В. Мазмұнды-рөлді ойынға басшылық жасау
С. драмалық ойындарға басшылық жасау
Д. Дидактикалық ойындарға басшылық жасау
Е. Ережелі ойындарға басшылық жасау
 1.  Ойынға басшылық етудің ең тиімді тәсілі
А. Басқа топ басшыларының қатысуы
В. Балабақша меңгерушісінің бақылауы
С. тәрбиешінің ойынға өзі қатысуы
Д. Тәрбиешінің сырттай бақылауы
Е. Балалардың қарысм-қатынасы
 1.  Жекеден жалпыға жасалатын ой қорытындысы
А. Түсіну
В. Айту
С. индукция
Д. Болжау
Е. Дедукция 
 1. Жалпыдан жекеге жасалатын ой қорытындысы
А. Түсіну
В. Айту
С. индукция
Д. Болжау
Е. Дедукция 
 1.  Кішкене балаларға тән оқыту формасы
А. Педагогикалық технология
В. Сабақ
С. көрнекілік
Д. Педагогикалық ойындар
Е. Спорттық ойындар
 1.  Тахистаскоп құралы арқылы
А. Мидың салмағын өлшейді
В. Зейіннің ерекшелігін өлшейді
С. Зейіннің тұрақылығын өлшейді
Д. Ойлаудың түрін анықтайды
Е. Зейіннің көлемін өлшейді
 1.   Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелер
А. Ойлау
В. Қабылдау
С. Түйсік
Д. Зейін
Е. Мінез 
 1.  Мектеп жасына дейінгі балалар зейінінң қалыптасуында ерекше орын алатын әрекет
А. Тапсырма
В. Еңбек әрекеті
С. Жағдаят
Д. Ойын әрекеті 
Е. Оқу әрекеті
 1. Есте сақтау мен еске түсірудің ықтиярлы формалары қалыптаса бастайтын жас ерекшелігі
А. Ерте жаста
В. Орта жаста
С. Мектепке дейінгі ересек жас
Д. Бастауыш мектеп жасында
Е. Бөбек жасында
 1. Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрлері
А. Көрнекі-схемалық ойлау
В. Логикалық ойлау
С. Бейнелі ойлау
Д.Көрнекі-бейнелі ойлау
Е. Алгоритмдік ойлау
 1.  Мектеп жасына дейінгі балалар зейінің қалыптасуында ерекше орын алатын әрекет
А. Тапсырма
В. Еңбек әрекеті
С. Жағдаят
Д. Ойын әрекеті
Е. Оқу әрекеті
 1.  Апперцепция түрлері
А. Ерікті және еріксіз
В. Бірінші және екінші
С. Педагогика және психология
Д. Тұрақты және уақытша
Е. Зерттеу және тәжірибе
 1. Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі
А. Едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі
В. Қарқындығы баяулайды және бәсеңдейді
С. Едәуір нығая түседі
Д. Нығая түседі
Е. Ауытқиды және нығая түседі
 1.  Холерик темпераменті басым баланың ереушеліктері
А. Ашық,көпшіл, сөзшең, кісіге қайырымды, көтеріңкі көңілді,жетекшілікке құштар
В. Өте сақ,ұяң,байсалды,жұртқа жақсылық тілейтін,сенімді, тұрақты, бір қалыпты
С. Ашық, қарым-қатынаста аумалы-төкпелі, соқпа мінезді, оптимист, өмір сүйгіш
Д. Сәл нәрсеге ренжиді, өкпелегіш, сөзге сараң, аса баяу қозғалатын жай басар
Е. Ұстамсыз, шыдамсыз, күйгелек, тынымсыз, шамданғыш, көңіл-күйі жиі өзгеретін, ашуланшақ
 1.  Флегматик балалар
А. Сөйлеуі сабырлы, монотонды,тыныштықты ұнатады, іс-әрекетін тиянақты орындайды
В. Салмақты, жасқаншақ, эмоциясы кедей,баяу, белсенділігі төмен
С. Белсенді, тез сөйлейді, батыл, тез өкпелейді,шыдамчыз, көп адамдар қатысқан ойындарға құмар
Д. Әсершіл, қарым-қатынасқа бейім, шапшаң да икемді, ренішін тез ұмытады
Е. Тез ренжиді, шыдамсыз
 1. Денсаулық білім беру саласының мазмұны
А. Баланың денсаулығын сақтау және нығайту
В. Баланың мәдени дағдыларын дамыту
С. Баланың танымдық дағдыларын дамыту
Д. Баланың интеллектуалдық белсенділігін дамыту
Е. Баланың қарым-қатынас мәдениетін нығайту
 1. Бар мүмкіндігінше ұйымдастырылған қимылды-қозғалыс
А. Тепе-теңдік жаттығуы
В. Домалақтау
С. Жылату
Д. Шымшылау
Е. Құрал-жабдықтар
 1. Мектеп жасына дейінгі балаларды салауатты өмір салтына қалыптастыру әдістері
А. Жеке гигиенасы
В. Байланыстырып сөйлеу
С. Құрастырылымдық дағдылар
Д. Іздену іс-әрекеті
Е. Қасиеттерін бағалау
 1. Дене жаттығуларындағы гимнастика түрлері
А. Қозғалысты сюжетті,сюжетсіз ойындар
В. Негізгі қимылдар, жалпы жетілдіретін жаттығулар,сапқа тұру, би жаттығулары
С. спорттық ойын элементтері, денені жалпы дамытушы жаттығулар
Д. Ең қарапайым туризм, көркем гимнастика
Е. Негізгі жаттығулар, секірулер, жетілдіруші жаттығулар
 1. «Денсаулық» білім беру саласының мақсатына жатпайтыны:
А. Өз денсаулығына қарауды дамыту
В. Қимыл дағдыларын дамыту
С. Қарапайым математикалық түсініктерін бекіту
Д. Дене бітімі қасиеттерін дамыту
Е. Денсаулықтың адамға табиғат берген басты құндылығы екенін түсіндіру
 1.  Физикалық дамыту жұмысының формалары
А. Интерпреация
В. Қимыл-қозғалыс ойындар
С. Қарау
Д.Ескерту
Е. Сюжетті ойындар
 1.  Мектепалды даярлық тобында ертеңгілік гимнастиканы таза ауада өткізу уақыты
А. 5- 6 мин
В. 3-4 мин
С. 1-2 мин
Д. 10-12 мин
Е. 4-5 мин
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша ересек жас (4 жастан бастап) тобындағы мәдени-гигиеналық дағдылар
А. Жеке бас гигиенасының алғашқы дағдыларын меңгерген
В. Жеке бас гигиенасының қағидаларын біледі және сақтайды
С. гигиеналық шараларды өздігінен орындайды
Д. Гигиеналық шараларды орындау ретін біледі
Е. Ересктердің көмегімен жуынудың,киінудің, шешінудің қарапайым дағдыларын орындайды
 1. «Денсаулық» білім беру саласының орта жас (3 жастан бастап) балалардың мәдени-гигиеналық дағдылары
А. Тамақты көргенде қимылдайды, ыдысты ұстауға көмектеседі, ұстайды
В. Жеке бас гигиенасының алғашқы дағдыларын меңгереді
С. Гигиеналық шынықтыру шараларын өздігінен орындайды
Д. Гигиеналық шаралардың орындау ретін біледі
Е. Жеке бас гигиенасының ережелерін біледі және сақтайды
 1. МАД тобында (5 жастан бастап) «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:
А.белсенді қимыл әрекет дағдылары мен денелік өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру
В. денсаулықты сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың толыққанды денесін және психикасын дамытатын, ағзаны шынықтыратын, негізгі қимылдарды дамытатын жағдайлармен қамтамасыз ету
С. баланың денсаулығын сақтау және нығайту, дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру, денсаулық сақтау технологиясын пайдалана отырып, қозғалыс біліктері мен дағдыларын қолдануға баулу
Д. денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып балалардың қимылдық белсенділігін дамыту және дене жаттығуларын орындауға қызығушылықтарын қалыптастыру
Е. денсаулық сақтау технологиясын қолданып, ойындар мен жаттығулар арқылы денешынықтыруға қызығушылықты, қауіпсіз мінез-құлық негіздерін қалыптастыру
 1.  Жазушылардың өлеңдерімен таныстыруда қолданылатын құралдар
А. Суреттер арқылы
В. Иллюстрациялар бойынша
С. Өлеңдерін оқу арқылы
Д. Театрлық қойылым
Е. Шығармалар бойынша
 1. Ересек топтарында «Қатынас» білім беру саласының Сөйлеуді дамыту бойынша жүктемесі
А. 1
В.0,5
С. 0,25
Д.1,5
Е.2
 1. Ересектер тобына (4 жастан бастап) «Коммуникация» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы
А. 20-25 минут
В. 10-15 минут
С. 5-7 минут
Д. 7-15 минут
Е. 15-20 минут
 1.  Тіл дамытудан шығармашылық сөйлеу әрекеті қалыптасатын топ
А. Ерте жас
В. Мектеп алды
С. Кіші
Д. Ортаңғы
Е. Ересек
 1. Сөйлеу тілінің негізгі компоненттері
А. Сөз,сөйлем
В. Әріп,сөз
С. Дыбыс,әріп
Д. Дауыс
Е. Үн 
 1. Сөздің басындағы дыбыс
А. Анықтау
В. Тану
С. Ажырату
Д. Құрастыру
Е. Қолдану
 1. Натурал сандар қатарын анықта (1,2,4) (6,7,9) (10,11,12) (37,38,40) (22,44,11)
А. (1,2,4)
В. (6,7,9)
С. (10,11,12)
Д. (37,38,40)
Е. (22,44,11)
 1. Ортаңғы топтардағы құрастыру тәрбиесінің негізгі мақсаты
А. Қағаздан құрастыру бөлшектерінен, құрылыс және табиғи материалдардан әртүрлі заттарды құрастыру дағдыларын қалыптастыру
В. Балалардың логикалық ойлауын дамыту
С. мектепке дейінгі кіші жастағы балалардың құрастыру біліктері мен дағдыларын қалыптастыру
Д.шығармашылық жұмысқа тәрбиелеу
Е. Құрылыс материалдарынан конструктор бөліктерінен, табиғи және қалдық материалдардан құрастыруға үйрету
 
 1. Балабақшадағы құрастыру іс-әрекетінің түрлері
А. Лего
В. Әйнек
С. Төсбелгі
Д. Ойыншықтар
Е. Кітаптар
 1. Пайымдауға, шығармашылықпен ойлауға, өз бетінше шешім қабылдауға, қорытынды жасауға үйретеді.
А. Әңгімелер, оқулар, ертегілер
В. Ұлттық ойындар, жаңылтпаштар
С. Оқу қызметтері
Д. Логикалық ойындар, логикалық тапсырмалар
Е. Ата-аналарға арналған кеңестер
 1. Мемлекеттік рәміздері білімдерін кеңейту
А. Ортаңғы топта
В. МАД топта
С. Кіші топта
Д. Ересек топта
Е.Сәбилер тобында
 1. Телефон, компьютер, теледидар, радио қызметкерлері мен оларды қолдану ережесімен таныстыру түрі
А. Көлік құралдары
В. Байланыс құралдары
С. Үлкендердің еңбегі
Д. Заттар әлемін меңгеруі
Е. Отбасы, үйі
 1. Мектепке дейінгі ұйымдарда қай жас тобы балаларымен табиғи материалдарды қолданып желім мен сазбалшықты пайдаланады
А. Ортаңғы
В. Екінші кіші топ
С. Ересек топ
Д. Бірінші кіші топ
Е. Мектепалды даярлық топ
 1. М.д.ұйымдағы ересек тобында «Шығармашылық» б.б.саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес Музыка ұ.о.қ апталық жүктемесі
А. 0,5 сағат
В. 1,5 сағат
С. 1 сағат
Д. 2 сағат
Е. 0,25 сағат
 1. Кіші топта (2 жастан бастап) еңбек әрекетінің түрлері туралы түсінік қалыптастыру
А. Қимылдардың үйлесімділігін, қолдың ұсақ бұлшық еттерін, «көз-қол» сенсомоторлық кеңістіктік үйлесімділігін дамыту
В.қыс мезгілінде аула қарын тазалату
С. ауладағы ересектердің еңбегін, аулаға ұшып келетін құстарды, маусымға тән табиғат құбылыстарын бақылау
Д. Ағаш бұтақтарын жинату, еңбек түріне бейімдеу
Е. Мереке туралы қуаныш, мақтаныш сезімдері берліген қысқа тақпақтарды жаттау
 1. Ортаңғы топта (3 жастан бастап) «Әлеумет» б.б.саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес қоршаған ортамен таныстыру бойынша ұ.о.қ. жүктемесінің бір апталық көлемі
А. 0,5 сағат
В. 1 сағат
С. 3 сағат
Д. 1,5 сағат
Е. 3,5 сағат
 1. Ересек топта (4 жастан бастап) «Әлеумет» б.б.саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес қоршаған ортамен таныстыру бойынша ұ.о.қ. жүктемесінің бір апталық көлемі
А. 0,5 сағат
В. 2 сағат
С. 3 сағат
Д. 1,5 сағат
Е. 3,5 сағат
 1.  Жалпы «Әлеумет» білім беру саласының мақсаты:
А. Айналадағы адамдармен араласуға қабілетті, көптілді тұлғаны тәрбиелеу үшін баланың қажетті коммуникативтілік дағдыларын дамыту
В. Қоршаған әлеммен өзара іс-қимыл үшін қажетті танымдық-әрекеттің қарапайым дағдыларын   меңгерген мектепке дейінгі тұлғаны қалыптастыру
С. Отанға деген сүйіспеншілікке, үлкендерді құрметтеуге, айналасындағыларға жағымды мінез-құлықты және қайырымды   қатынасты тәрбиелеу
Д. Баланың шығармашылық ойлау мәдениетінің негізі ретінде оның сезімдік –эмоциялық саласы мен қиялын дамыту
Е. Өз денсаулығына саналы қарауды дамыту, денсаулықтың адамға табиғаттың берген басты құндылығы екенін түсінуге тәрбиелеу
 1. Балалардың ойын арқылы адамгершілікке тәрбиелей отырып, өмірге қажетті машықтар қалыптастыру
А. Тұрмыстық машықтар
В. Өндірістік машықтар
С. Көркемдік машықтар
Д. Бейнелеу машықтары
Е. Мүсіндеу машықтары
 1. Балабақшада оқыту мен тәрбиелеу жұмыс мазмұнын, міндеттерін, мақсатын анықтайтын құжат
А. Технологиялық карта
В. Стандарт, бағдарлама
С. Перспективтік жоспар
Д. Циклограмма
Е. Күн тәртібі
 1. Педагогтармен жұмыс түрлері
А. Дөңгелек үстел
В. Педагогикалық кеңес
С. Семинар
Д. Конференциялар
Е. Жиналыстар 
 1. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру,реттеу, жетекшілік жасау және осы жұмысты іске асырумен айналысатын педагог
А. Тәрбиеші
В. Тәрбиеленуші
С. маман
Д. Оқытушы
Е. Тәлімгер
 1. Баланы дамытудың барлық бағыттарын (денеіәлеуметтік-адамгершілік,интеллектуалдық,эстетикалықэмоционалдық-еріктік т.б) қамтитын мектепке дейінгі білім беру жүйесінің бағдарламалары
А. Кешенді бағдарламалар
В. Парциалды бағдарламалар
С. Үзілісті бағдарламалар
Д. Бірізді бағдарламалар
Е. Жанама бағдарламалар
 1. «Табиғатты адам жасайды, бірақ оны дамытатын және қалыптастыратын –қоғам» көзқарасын айтқан
А.В.А.Белинский
В. Т.И. Пониманская
С. Т.А.Репина
Д. А.Г. Рузская
Е.А.М. Виноградова
 1. Мектепке дейінгі ұйымдарда оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
А. Серуен
В. Саяхат
С. бақылау
Д. Сабақы
Е. Ойын
 1. Өнер құндылықтарын тудыра білетін,сезінетін, бағалай алатын шығармашыл тұлғаны қалыптастырудың нақты бағытталған үдерісі
А. Эстетикалық тәрбие
В. Ақыл-ой тәрбие
С. адамгершілік тәрбие
Д. Шығармашылық тәрбие
Е. Психологиялық тәрбие
 1. Мектепке дейінгі педагогиканы педагогика ғылымының маңызды саласы ретінде бөліп,алғаш негізін қалаушы
А. Ж.Ж.Руссо
В. И.Г.Песталоци
С. Я.А.Коменский
Д. В.А.Сухомлинский
Е. К.Д.Ушинский
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігінің мотивациясын көздейтін  оқыту процесінің компоненті
А.Қарқынды-мотивциялық
В. Мазмұндық
С. Бақылаушы-реттеуші
Д. Жүйелеуші
Е. Бағалаушы-нәтижелі
 1. Кеңістікте пәндік-дамытушы ортаға қойылатын талаптар
А.вариативті,жүйелі, сәйкессіздік
В. Сараптамалық-мазмұнды,бағдарлы-әрекеттестік
С. Мазмұнды-жан-жақты, полифункционалды, вариатвті, қауіпсіздікке қолжетімді
Д. қауіпсіздікке қолжетімді, әрекеттестік,мазмұндылық
Е. Логикалық, бірізділік,жүйелілік,өзара әрекеттестік
 1. Баланың ойлау қабілетінің және эмоционалды дамуының өтпелі кезеңі
А. 1-6 жаста
В. 4-6 жаста
С. 3-6 жаста
Д. 5-6 жаста
Е. 2-6 жаста
 1. Ойын туралы  теорияны алғаш қарастырған
А. Ф.Врубель
В. П.М.Рубинштейн
С. С.Костюк
Д. В.М.Тепловэ
Е. Д.Н.Узнадзе
 1. Мазмұнды-рөлді ойындарға басшылық жасауға қойылатын талап
А. Тәрбиешінің шеберлігі мен әдептілігі
В. Тәрбиешінің баламен қарым-қатынасы
С. Тәрбиешілердің өзара қарым-қатынас
Д. Тәрбиешінің ата-аналармен қарым-қатынасы
Е. Тәрбиешінің эстетикалық талғамы
 1. Қиялдың алғашқы көріністері байқалатын бала жасы
А. 2 жас
В. 1 жас
С. 4 жас
Д. 3 жас
Е. 5 жас
 1. Психикалық даму мен оқытудың негізін салушы
А. Ж.Пиаже
В. Б.Скинер
С. Г.Эбингауаз
Д. Э.Торндайк
Е. П.П.Блонский
 1. Адамның бүкіл өмірі бойындағы қасиеттері мен тұлғасының даму үдерісін зерттейтін ғылым
А. Психология
В.  Биология
С. Жас ерекшелік психологиясы
Д. Педагогикалық психология
Е. Жаратылыстану
 1. Мектепке дейінгі кіші жаста балалардың зейін аударуы
А. 10-12 секунд
В. 6-8 секунд
С.9-10 секунд
Д. 10-11 секунд
Е. 4-6 секунд
 1. Түрлі себептерге байланысты шындықты бұрмалап, теріс қабылдау
А. Қабылдаудың тұрақтылығы
В. Иллюзия
С. қабылдаудың таңдамалылығы
Д.апперцепция
Е. Байқағыштық
 1. Бөбектің жағымды сезімнің алғашқы белгілері
А. Жылау
В. Уілдеп дыбыс шығару
С. Жымиып күлу
Д. Былдырлау
Е. Сөйлеу
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша ортаңғы тобына берілген үлгілік оқу жүктемесінің сағат көлемі
А. 2
В. 2,5
С. 3
Д. 3,5
Е. 4
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша балалардың дене бітімін дамыту және тәрбие жұмыстарының бір түрі спорттық ойындардың элементтері
А. Асық ату, көкпар тарту және басқалар
В. Аударыспақ,арқан тарту, футбол және басқалар
С. футбол, баскетбол, бадминтон, және басқалар
Д. Баскетбол, тоғызқұмалақ, сақина салмақ және басқалар
Е. Қыз қуу, футбол және басқалар
 1. Дене шынықтыру міндеттері
А. Дене бітімінің дамуы
В. Денсаулығын нығайту
С. Дағдыларын қалыптастыру
Д. Қабілеттерін дамыту
Е. Түсініктерін кеңейту
 1. Жалпы жетілдіру жаттығулары
А. Шеңбер жасап сапқа тұру, бір қатарлы тізбекке,иықтаса тұру үшін жасатылады
В. Жүйке жүйесінің реттеуші қызметі негізгі қозғалыстардың жетілдіру мақсатында жасайды
С. қоршаған ортаның өзгермелі жағдайын бейімділікті біртіндеп қалыптастыру барысы
Д. Қимыл-қозғалыс типі ұзақ уақыт бойы біртіндеп меңгеруді талап етеді
Е. Бұлшық еттердің жекелеген топтарын дамыту және нығайту мақсатында қолданылады
 1. Ерте жастық шақта сөйлеудің дамуы
А. Үлкендердің сөзін түсінуін жетілдіру және баланың өзінде белсенді сөйлеудің қалыптасуы
В. Үлкеннің нұсқауы бойынша заттық әрекет істей алуы
С. сөзі айқын болғанымен, өзара қарым-қатынас барысында қиындық тудыруы
Д. Сөйлем құрай алады, дыбысталу барысында анық байқалады
Е. Сөзі түсініксіз болғанымен, дыбыстық әрекеттерді жеткізуге тырысуы
 1. Баланың мінез-құлқында жиі байқалатын мотив түрі:
А. Ойын мотиві
В. Оқу мотиві
С. Әрекет мотиві
Д. Стиль мотиві
Е. Жүйе мотиві
 1. Темперамент туралы теорияның негізін қалаған:
А. Эйнштейн
В. Ч. Дарвин
С. Л.С.Выготский
Д. С.Бабаев
Е. Гиппократ
 1. Адамның мінез бітістерін жоғары жүйке қызметінің тума типтерімен өмір сүру барысында қалыптасатын уақытша жүйке байланыстарының өзіндік құндылығы  деп түсіндірген
А. И.П.Павлов
В. И.М.Сеченов
С. В.М. Бехтерев
Д. О.С.Ушакова
Е. Е.И.Тихеева
 1. Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі
А. Едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі
В. Қарқындылығы баяулайды және бәсеңдейді
С. Едәуір дәрежеде тереңдейді
Д. Нығая түседі
Е. Ауытқиды және нығая түседі
 1. Ми қабығының күрделі анализдік және синтездік қызметінің нәтижесі
А. Қабылдау
В. Темперамент
С. Мінез
Д. Қабілет
Е. Ерік
 1. Мектепке дейінгі жастағы балаларға тән қиял:
А. Шығармашыл қиял
В. Ықтиярлы қиял
С. Ықтиярсыз қиял
Д. Белсенді қиял
Е. Жасампаз қиял
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың кейбіреулерінде байқалатын көру есінің ерекше түрі
А. Ұзақ уақыттық
В. Эмоциялық
С. Эйдетикалық
Д. Логикалық
Е. Оперативтік
 1. Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер
А. Дыбыс толқындары,сезу
В. Көру,есту, иіс,дәм,тері
С. Дененің кеңістіктегі алып тұрған орны
Д. Тактиль, қысым, дуыл
Е. Қозғалыс, абсолюттік табалдырық
 1. Өткен тәжірибені есте сақтау процесі
А. Қабылдау
В. Ес
С. Түйсік
Д. Қайта жаңғырту
Е. Ойлау
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікті қабылдауы
А. Заттар мен құбылыстардың мағынасын түсінудің қарапайым түрі
В. Заттар мен құбылыстардың көлемін,түрін,аумағын, алыс-жақындығын,бағыт-бағдарын қабылдау
С. Белгілі мақсат пен обьектіні әдейілеп қабылдау
Д. Жаңа фактілерді білуге құмарлықты, олардың егжей-тегжейін білуді адамның әрдайым қабылдауға даярлығы
Е. Толып жатқан объектілердің ішінен іріктеу
 1.  Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін ойша бөліп алу
А. Нақтылау
В. Операция
С. Қорытынды жасау
Д. Объективтік байланыс
Е. Абстракция
 1.  Бала психологиясының негізін қалаған
А. Ч.Дарвин
В. В.Прейер
С. Л.С.Выготский
Д. Қ.Нығметова
Е. А.Н.Соколов
 1. «Баланы жақсы тану және түсіну үшін оны ойын кезінде бақылау керек» деген пікірді айтқан
А. С.Бабаев
В. Ж.Руссо
С. Л.С.Выготский
Д. Я.А.Коменский
Е. А.Н.Соколов
 1.  Кішкене балаларға тән оқыту формасы
А. Педагогикалық технология
В. Сабақ
С. Көрнекілік
Д. Педагогикалық ойындар
Е. Спорттық ойындар
 1.  Ойында балабақша өмірінің бейнеленуі  біртіндеп кеміп, оның шығармашылық ойындардың алмасуы болатын топ түрі
А. Ересек топ
В. Ортаңғы топ
С. бірінші кіші топ
Д. Ерте жас тобы
Е. Екінші кіші топ
 1.  Балабақшада кең қолданыста ойналатын ойын түрлері
А. Асық лйыны, доп ойыны
В. Көкпар ойыны, құрылысшы ойыны
С. Дидактикалық,үстел үсті,қимылды,сөздік
Д. Қуыршақ ойыны
Е. Театр ойыны
 1. Балалардың әсемдік пен сұлулыққа деген қатынасын тәрбиелеу
А. Адамгершілік тәрбиесі
В. Эстетикалық тәрбие
С. Ақыл-ой тәрбиесі
Д. Еңбек тәрбиесі
Е. Сенсорлық тәрбие
 1. «Тәрбиешінің шеберлігі талантты керек ететін ерекше бір өнер емес, бірақ ол музыкантты, дәрігерді шеберліккке қалай үйретуі керек болса, солай үйретуді керек ететін мамандық» деген ойдың авторы
А. Я.А.Коменский
В. А.С.Макаренко
С. В.А.Сухомлинский
Д. Н.К.Крупская
Е. Ж.Ж.Руссо
 1.  «Дидактика» терминін қолданысқа алғаш енгізген 
А. Е.Н.Видозова
В. А.П.Усова
С. Л.А.Венгер
Д. В.Ратке
Е. К.Д.Ушинский
 1. З.Фрейд бойынша тұлғаның даму бағыты
А. Тұқымқуалаушылық, орта
В. Организмның ортаға бейімделуі
С. физиологиялық, эмоционалдық, тұрақтылық
Д. Эмоционалды сфера, дарындылық
Е. Биологиялы,әлеуметтік, биоәлеуметтік
 1.  Өз зерттеуінде отбасылық тәрбиенің күші мен беріктігін анықтайтын факторларды жүйелеген
А. В.И.Даль
В. Т.А.Маркова
С. Ф.Н.Жұмабекова
Д. И.В.Гребенникова
Е. Ю.П.Азаров
 1. Мектепке дейінгі баланың балабақшаға ауыр бейімделуі дегеніміз
А. Балабақшаға алғаш келген ерте жас балаларының мінез-құлқындағы өзгеріс бір ай ішінде, мектепке дейінгі жас балаларда 10-15 күн ішінде қалыпқа келгенімен, тәбеттің төмендегені байқалады
В. Балалардың мінез-құлқындағы өзгеріс айқын көрінеді. Ұйқысы мен тәбеті 20-40 күндей нашарлап, 30-40 күндей баланың эмоционалды күйі тұрақсыз болады
С. баланың көңіл-күйі көтеріңкі, бала психикасында өзгеріс байқалмайды
Д. Балалар 2 айдан 6 айға немес одан да ұзақ уақыт арасында балабақшаға бейімделе алмайды,8-9%  балалар ерекше назарды қажет етеді. Балалардың тәбеті төмендеп,ұйқысы нашарлайды. Ата-анасымен жылап айрылысады
Е. Бала ортаға баяу бейімделеді
 1. Заттар арқылы үлкен адамдарың шынайы істерін қайталап көрсету мектепке дейінгі кішкентай балалар ойынының
А. Жүйесі болып табылады
В. Ортадан алған әсерін жеткізу
С. Негізгі мазмұны болып табылады
Д. Жанама әрекеті болып табылады
Е. Мәнділігін жеткізу
 1.  Балалар үшін еңбек тапсырмаларын орындаудағы қолжетімді жас
А. 3-4 жас
В. 4-5 жас
С. 1-2 жас
Д. 2-3 жас
Е. 5-6 жас
 1. Дидактиканың басты қағидалары
А. Белсенділік, дербестік, жүйелілік, бірізділік
В. Белсенділік, танымдық
С. тәрбиелеушілік, дамытушылық
Д. Қолжетімділік, түсініктілік
Е. Жүйелілік, құрылымдылық, сәйкестілік
 1.  Мектепке дейінгі баланың ерік әрекетін тәрбиелеуде сақталатын ережелер
А. Балаға мақсат қоюда кішкене мақсаттар қоюды үйрету
В. Үлкендер балаға шыншыл болып, іс-әрекетінің дұрыс орындалуын қадағалау
С. Балаға арнайы ұйымдастырылған күн тәртібінің белгіленуі, үлкендердің балаға қарым-қатынасы мен талаптарының бірдей болуы
Д. Баланың шыдамдылығын дамыта отырып, ортаға бейімдеу
Е. Танымдық үрдістерін дамыту
 1. Мәдени-гигиеналық дағдылар түрлері
А. Тамақтану, өзін-өзі күті, бөлме іші реттілігі
В. Тәртіптілік, тамақтану, серуен
С. Тамақтану,ойын,таңертеңгі қабылдау
Д. Жуыну, тәртіптілік, мінез-құлық
Е. Өзін-өзі күту, ұйқы,еңбек
 1. Жастық дамуға және орта ықпалына байланысты ойлу процесінде өзгерістердің болуы және сандық,сапалық ерекшеліктердің жиынтығы
А. Ақыл-ой дамуы
В. Психикалық даму
С. тұлғалық даму
Д. Адамгершілік даму
Е. Психологиялық даму
 1. Мектепке дейінгі мекемедегі сюжеттік ойындарды ұйымдастыру принциптерін қарастырған
А. В.И.Даль, П.Я.Гальперин
В. Я.А.Коменский,С.А.Козлова
С. Ф.Фребель, Т.А.Куликова
Д. Н.Н.Поядьков, Т.А.Куликова
Е. Н.Я.Михайленко, Н.А. Кортокова
 1.  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары бойынша ортаңғы топқа берілген оқу жүктемесінің апталық көлемі
А. 24
В. 12,5
С. 11
Д. 20
Е. 9
 1. Ортаңғы топта дене шынықтыру оқу іс-әрекетінің ұзақтығы
А. 7-15 минут
В. 15-20 минут
С. 10-15 минут
Д. 25-30 минут
Е. 7-10 минут
 1. Жеке бас гигиенасының алғашқы дағдыларын меңгереді
А. 1 жастан 3 жасқа дейін
В. 3 жастан 5 жасқа дейін
С. 5 жастан 6 жасқа дейін
Д. 2 жастан 3 жасқа дейін
Е. 3 жастан 4 жасқа дейін
 1. Ересек топтарында дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің ұзақтығы
А. 25-35 минут
В. 5-10 минут
С. 20-25 минут
Д. 15-20 минут
Е. 30-35 минут
 1. Ортаңғы тобындағы қазақ тілінде жүргізілетін балалар үшін апталық жүктеменің көлемі
А. 15-20 минут
В. 35-40 минут
С. 25-35 минут
Д. 10-15 минут
Е. 20-30 минут
 1.  Кіші топқа (2 жастан бастап) «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:
А. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру
В. Денсаулық сақтау технологиясын қолданып, ойындар мен жаттығулар арқылы дене шынықтыруға қызығушылықты, қауіпсіз-мінез құлық негіздерін қалыптастыру
С. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың толыққанды денесін және психикасын дамытатын , ағзаны шынықтыратын, негізгіқимылдарды дамытатын жағдайлармен қамтамасыз ету
Д. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып,дене дағдылары мен негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру
Е. Баланың денсаулығын сақтау және нығайту,дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру, денсаулық сақтау технологиясын пайдалана отырып, қозғалыс біліктері мен дағдыларын қолдануға баулу
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша ортаңғы топ (3 жастан бастап) топта дербес  қимыл белсенділігі дағдыларын меңгеру деңгейі
А. Қимылдарын еркін меңгеріп, саналы түрде ойын ережесін сақтай алады және қозғалыс қызметінде қарапайым өзін-өзі бақылау қалыптасқан
В. Балалар тобымен қимыл ойындарын ұйымдастыру дағдыларын біледі
С. Командада ойнаудың қарапайым ережелерін сақтай біледі
Д. Өз бетінше түрлі ойындар ойнай алады, барлық ойын ережелерін сақтай алады
Е. Қатар ойнай алады, кеңістіктегі ашық, зейінді тартатын заттарды өз бетінше таба алады.
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша ересек  топта (4 жастан бастап) топта дербес  қимыл белсенділігі дағдыларын меңгеру деңгейі
А. Қимылдарын еркін меңгеріп, саналы түрде ойын ережесін сақтай алады және қозғалыс қызметінде қарапайым өзін-өзі бақылау қалыптасқан
В. Балалар тобымен қимыл ойындарын ұйымдастыру дағдыларын біледі
С. Командада ойнаудың қарапайым ережелерін сақтай біледі
Д. Өз бетінше түрлі ойындар ойнай алады, барлық ойын ережелерін сақтай алады
Е. Қатар ойнай алады, кеңістіктегі ашық, зейінді тартатын заттарды өз бетінше таба алады.
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша кіші топта (2 жастан бастап) топта дербес  қимыл белсенділігі дағдыларын меңгеру деңгейі
А. Қимылдарын еркін меңгеріп, саналы түрде ойын ережесін сақтай алады және қозғалыс қызметінде қарапайым өзін-өзі бақылау қалыптасқан
В. Шағын топта бірге ойнай алады.
С. Командада ойнаудың қарапайым ережелерін сақтай біледі
Д. Өз бетінше түрлі ойындар ойнай алады, барлық ойын ережелерін сақтай алады
Е. Қатар ойнай алады, кеңістіктегі ашық, зейінді тартатын заттарды өз бетінше таба алады.
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша Мектепалды даярлық топта (5 жастан бастап) топта дербес  қимыл белсенділігі дағдыларын меңгеру деңгейі
А. Қимылдарын еркін меңгеріп, саналы түрде ойын ережесін сақтай алады және қозғалыс қызметінде қарапайым өзін-өзі бақылау қалыптасқан
В. Шағын топта бірге ойнай алады.
С. Командада ойнаудың қарапайым ережелерін сақтай біледі
Д. Өз бетінше түрлі ойындар ойнай алады, барлық ойын ережелерін сақтай алады
Е. Қатар ойнай алады, кеңістіктегі ашық, зейінді тартатын заттарды өз бетінше таба алады.
 1. Ерте жастағы  (1 жастан бастап)  «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:
А. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру
В. Денсаулық сақтау технологиясын қолданып, ойындар мен жаттығулар арқылы дене шынықтыруға қызығушылықты, қауіпсіз-мінез құлық негіздерін қалыптастыру
С. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың толыққанды денесін және психикасын дамытатын , ағзаны шынықтыратын, негізгіқимылдарды дамытатын жағдайлармен қамтамасыз ету
Д. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып,дене дағдылары мен негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру
Е. Баланың денсаулығын сақтау және нығайту,дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру, денсаулық сақтау технологиясын пайдалана отырып, қозғалыс біліктері мен дағдыларын қолдануға баулу
 1. Ортаңғы  топта   (3 жастан бастап)  «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:
А. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру
В. Денсаулық сақтау технологиясын қолданып, ойындар мен жаттығулар арқылы дене шынықтыруға қызығушылықты, қауіпсіз-мінез құлық негіздерін қалыптастыру
С. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың толыққанды денесін және психикасын дамытатын , ағзаны шынықтыратын, негізгі қимылдарды дамытатын жағдайлармен қамтамасыз ету
Д. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып,дене дағдылары мен негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру
Е. Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың қимылдық белсенділігін дамыту және дене жаттығуларын орындауғы қызығушылықтарын қалыптастыру
 1. Ортаңғы топта (3 жастан бастап) II жартыжылдықта «Қатынас» білім беру саласының «Сөйлеуді дамыту» бөлімі бойынша сөздік қорды дамыту
А. Барлық қимылдарды заттар мен құбылыстарды, олардың белгілері мен сапасын атайды
В. Өзінің отбасы, отбасылық қарым-қатынас туралы әңгімелеп беру дағдысын дамыту
С. балаларға түрлі заттардың атауларын сөйлегенде белсенді қолдануды, заттардың тобын білдіретін түсініктерін меңгерту
Д.балабақша,балабақша қызметкерлері туралы ұғымдарын кеңейту
Е. Жеке жұмыстарын ұжымдық композицияларға біріктіру дағдыларын дамыту
 1. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің ұзақтылығы 15-20 минут
А. Ортаңғы топта
В. Ересек топта
С. I кіші топта
Д. II кіші топта
Е. Даярлық тобында
 1. Интоннациялық компоненттер
А. Шығармашылық
В. Ой, тіл
С. Әңгімелеудің негізгі компоненттері
Д. Екпін,қарқын,тембр, пауза
Е. Сөйлеу құралы
 1. Балалардың сөйлеу тілін жетілдірудегі негізгі іс-әрекет түрлері
А.ойын жаттығулар,дидактикалық құралдары
В.көрнекіліктер,сызбалар
С.үстел үсті ойындар,үлестірмелі құралдар
Д.театр түрлері
Е.ойыншықтар
 1. Балалардың арасында сөйлеу қатынасын дамытудағы әдіс
А. Тұрмыстық әрекет
В. Сөздік тапсырма
С. әңгімелесу
Д. Сөжетті-ролдік ойын
Е. Сурет, кітап бойынша әңгіме
 1. Мектеп алды тобының (5 жастан бастап) I-жартыжылдықта «Қатынас» білім беру саласының Сауат ашу негіздері бөлімі бойынша үйретілуге тиім талаптар
А. Сөз және ұйқастарына құрылған ойындарға қызығушылығын арттыру
В. Тілдің грамматикалық құрылымын қалыптастыруда ойындарды кеңінен қолдану
С. Дыбыстық құрылымы әртүрлі үш дыбысты сөздерге дыбыстық талдау жасауға, дыбыстардың айтылу және дыбысталу ерекшеліктерін талдауға үйрету
Д. Тұрмыстық заттар мен қоршаған орта заттарының қолданылу маңыздылығын түсіну дағдыларын қалыптастыру
Е. Жыл құстары мен қыстайтын құстарды ажырата білу және атын атай білу, құстардың пайдасы туралы білімді бекіту 
 1. Бір затты екінші затпен салыстыру
А. Беттестіру әдісі
В. Бүктеу әдісі
С. Үйлестіру әдісі
Д. Өлшеу әдісі
Е. Құрастыру әдісі
 1. Балабақшадағы құрастыру іс-әрекеттерінің түрлері
А. Табиғи материалдар
В. Әйнек
С. Төсбелгі
Д. Ойыншықтар
Е. Кітаптар
 1.  «Таным» білім беру саласы бойынша ерте жас тобына (1 жастан бастап) берілген сенсорика үлгілік оқу жүктемесінің сағат көлемі
А. 1
В.3
С.0,5
Д. 2,5
Е. 1,5
 1.  Геометриялық пішін, көлем,сан мен санау
А. Ұйымдастырылған оқу-әрекетінің тақырыбы
В. Қарапайым математикалық ұғымдардың маңызы
С. сабақтың түрі
Д. Сабақтың тақырыбы
Е. Математика негіздерінің мазмұны
 1. Мектепке дейінгі балалардың Отан туралы жалпы түсінігі
А. Әлеуметтік мәртебе
В. Ұлттық салт-дәстүр
С. еңбек тапсырмалары
Д. Дене шынықтыру жаттығулары
Е. Тұрмыстық мекеме
 1. Жиын,санау,көлем,геометриялық пішіндер,уақытты бағдарлау,кеңістікті бағдарлау ұғымын қалыптастыратын сала
А. Қоршаған ортамен таныстыру мазмұнынан
В. Тіл дамытудың мазмұны
С. сабақтың мазмұны
Д. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің тақырыбы
Е. Математика негіздерінің мазмұны
 1.  Ортаңғы топта (3 жастан бастап) «Шығармашылық» білім беру саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес Мүсіндеу бөлімінің апталық сағат көлемі
А. 2 сағат
В. 1 сағат
С. 0,5 сағат
Д. 1,5 сағат
Е. 0,25 сағат
 1. «Шығарамашылық» білім беру саласының ұйымдастырылған оқу қызметі
А. Қауіпсіз мінез-құлық негіздері
В.драма
С. Аппликация
Д. Қоршаған ортамен танысу
Е. Өзін-өзі тану
 1. Ойын түрлерін ұйымдастыру
А. Жаттығу
В. Құрылыс заттармен
С. Сергіту сәттері
Д. Саусақ жаттығулары
Е. Кешенді
 1.  «Әлеумет» білім беру саласының базалық мазмұын келесі ұйымдастырылған оқу қызметтерінде жүзеге асырылады
А. Дене шынықтыру, қауіпсіз мінез-құлық негіздері
В. Сөйлеуді дамыту, көркем әдібиет,сауат ашу негіздері, драма
С. өзін-өзі тану, қоршаған ортамен танысу
Д.сурет салу, мүсіндеу, аппликация,музыка
Е. Жаратылыстану, сенсорика, математика негіздері, құрастыру
 1. «Әлеумет» білім беру саласы бойынша мектепалды даярлық (сыныбы) тобына үлгілік оқу жүктемесінің сағат көлемі
А. 3
В. 2,5
С. 1,5
Д.  5,5
Е. 4
 1. Мектепалды тобында  (5 жастан бастап) I –жартыжылдықта  «Әлеумет» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша қоршаған ортамен танысу бөлімінің ересектердің еңбегі туралы түсінік
А. Халық ойыншықтары туралы түсініктерін кеңейту
В. Еңбектің мазмұнын, сипаты мен еңбек нәтижесінің маңызы туралы ұғымдарды дамыту
С.бірлесіп жұмыс жасап, жұмысты ұжыммен орындау дағдыларын қалыптастыру
Д. Өз жұмысының нәтижесін бағалауға үйрету
Е. Бидай өсіру туралы балалардың білімін жетілдіру.
 1. Қазіргі заман педагогының функциялары
А. Тәрбиеленушілерді қоғамдағы өзгермелі әлеуметтік-мәдени жағдайларға бейімделуге және олардың заңдар мен нормаларды ұстанып өмір сүрулеріне көмектесу
В. Оқу-тәрбие жұмысының мазмұнын меңгеру,белгілі бір бағыт-бағдар беру
С. қоғамдағы өнеркәсіп күштерінің дамуына әсер ете отырып, тәрбие жүйесінің  негіздерін бірізділікпен қарастыру
Д. Тәрбиелеу барысында ата-аналармен жұмыс жасау
Е. Тәрбиеде қиындықтары бар балалармен жұмыс
 1. Мектепке  дейінгі баланың физикалық тәрбиелеуде, оның адамгершілкі физикалық нышанын дамыту мен физикалық шынығуын қалыптастыру мәселелері
А.сауықтыру
В.білім беру
С.тәрбиелеу
Д.қолдау
Е. Жігерлендіру
 1.  Балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп,олардың физикалық,адамгершілік және зияткерлік дамуы үшін уақытты үйлесімді бөлу және қолайлы жағдайлар жасау
А. Білім беру ортасын ұйымдастыру
В. Интеграциялық оқу мазмұнын талдауды ұйымдастыру
С. мектепке дейінгі ұйымда балалардың оқу әрекетін ұйымдастыру
Д. Мектепке дейінгі ұйымда балалардың ойын әрекетін ұйымдастыру
Е. Мектепке дейінгі  ұйымда балалардың тіршілік әрекетін ұйымдастыру
 1. Жолда жүру ережелері
А. Бақылау
В. Таныстыру
С. Көрсету
Д. Жалғастыру
Е. Қалыптастыру 
 1. Дүкеншінің заттары
А. Сөрелер
В. Таразы
С. Ойыншықтар
Д. Алмалар
Е. Кітаптар 
 1. Әңгімелеуге үйрету
А. Сөз тіркесі мен сөйлемді құрастыру
В. Диалогтік сөйлеу
С. Жайылма жай сөйлемдер айту
Д. Монологтік сөйлеу
Е. Өздігінен сұрақтар қою
 1. Баланы дүкеншімен таныстыру
А. Көрсету
В. Саяхатқа бару
С. Ойнату
Д. Сұрақ-жауап
Е. Түсіндіру
 1. Педагогтың ата-аналармен қарым-қатынаста болуының дәстүрге айналған түрі
А. Сенімді телефон
В. Электронды пошта
С. байқаулар
Д. Викториналар
Е. Кеңестер
 1. 2 жастан 3 жасқа дейінгі балалардың тілінің дыбыстық мәдениетінің қалыптасуы
А. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды толық айтады
В. Ана тілінің барлық дыбыстарын дұрыс айтады
С. сөздерді орынды қолдана біледі
Д. Дыбыстарды ажыратады
Е. Мәнерлеп оқудың түрлі тәсілдерін пайдаланады
 1. Бар мүмкіндігінше ұйымдастырылған қимылды қозғалыс
А. Жүгіру
В. Домалақтау
С. Жалайту
Д. Шымшылау
Е. Құрал-жабдықтар
 1.  Дене тәрбиесінің көздейтін маңызды мақсаты
А. Ақыл-ойын дамыту
В. Бала организмін шынықтыру
С. Сөдік қорын молайту
Д. Қоршаған ортамен таныстыру
Е. Қайырымды болуға тәрбиелеу
 1. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру,реттеу, жетекшілік жасау және осы жұмысты іске асырумен айналысатын педагог
А. Тәрбиеші
В. Тәрбиеленуші
С. маман
Д. Оқытушы
Е. Тәлімгер
 1. Баланы дамытудың барлық бағыттарын (денеіәлеуметтік-адамгершілік,интеллектуалдық,эстетикалықэмоционалдық-еріктік т.б) қамтитын мектепке дейінгі білім беру жүйесінің бағдарламалары
А. Кешенді бағдарламалар
В. Парциалды бағдарламалар
С. Үзілісті бағдарламалар
Д. Бірізді бағдарламалар
Е. Жанама бағдарламалар
 1. «Табиғатты адам жасайды, бірақ оны дамытатын және қалыптастыратын –қоғам» көзқарасын айтқан
А.В.А.Белинский
В. Т.И. Пониманская
С. Т.А.Репина
Д. А.Г. Рузская
Е.А.М. Виноградова
 1. Мектепке дейінгі ұйымдарда оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
А. Серуен
В. Саяхат
С. бақылау
Д. Сабақы
Е. Ойын
 1. Өнер құндылықтарын тудыра білетін,сезінетін, бағалай алатын шығармашыл тұлғаны қалыптастырудың нақты бағытталған үдерісі
А. Эстетикалық тәрбие
В. Ақыл-ой тәрбие
С. адамгершілік тәрбие
Д. Шығармашылық тәрбие
Е. Психологиялық тәрбие
 1. Мектепке дейінгі педагогиканы педагогика ғылымының маңызды саласы ретінде бөліп,алғаш негізін қалаушы
А. Ж.Ж.Руссо
В. И.Г.Песталоци
С. Я.А.Коменский
Д. В.А.Сухомлинский
Е. К.Д.Ушинский
 1. Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігінің мотивациясын көздейтін  оқыту процесінің компоненті
А.Қарқынды-мотивциялық
В. Мазмұндық
С. Бақылаушы-реттеуші
Д. Жүйелеуші
Е. Бағалаушы-нәтижелі
 1. Кеңістікте пәндік-дамытушы ортаға қойылатын талаптар
А.вариативті,жүйелі, сәйкессіздік
В. Сараптамалық-мазмұнды,бағдарлы-әрекеттестік
С. Мазмұнды-жан-жақты, полифункционалды, вариатвті, қауіпсіздікке қолжетімді
Д. қауіпсіздікке қолжетімді, әрекеттестік,мазмұндылық
Е. Логикалық, бірізділік,жүйелілік,өзара әрекеттестік
 1. Баланың ойлау қабілетінің және эмоционалды дамуының өтпелі кезеңі
А. 1-6 жаста
В. 4-6 жаста
С. 3-6 жаста
Д. 5-6 жаста
Е. 2-6 жаста
 1. Ойын туралы  теорияны алғаш қарастырған
А. Ф.Врубель
В. П.М.Рубинштейн
С. С.Костюк
Д. В.М.Тепловэ
Е. Д.Н.Узнадзе
 1. Мазмұнды-рөлді ойындарға басшылық жасауға қойылатын талап
А. Тәрбиешінің шеберлігі мен әдептілігі
В. Тәрбиешінің баламен қарым-қатынасы
С. Тәрбиешілердің өзара қарым-қатынас
Д. Тәрбиешінің ата-аналармен қарым-қатынасы
Е. Тәрбиешінің эстетикалық талғамы
 1. Қиялдың алғашқы көріністері байқалатын бала жасы
А. 2 жас
В. 1 жас
С. 4 жас
Д. 3 жас
Е. 5 жас
 1. Психикалық даму мен оқытудың негізін салушы
А. Ж.Пиаже
В. Б.Скинер
С. Г.Эбингауаз
Д. Э.Торндайк
Е. П.П.Блонский
 1. Адамның бүкіл өмірі бойындағы қасиеттері мен тұлғасының даму үдерісін зерттейтін ғылым
А. Психология
В.  Биология
С. Жас ерекшелік психологиясы
Д. Педагогикалық психология
Е. Жаратылыстану
 1. Мектепке дейінгі кіші жаста балалардың зейін аударуы
А. 10-12 секунд
В. 6-8 секунд
С.9-10 секунд
Д. 10-11 секунд
Е. 4-6 секунд
 1. Түрлі себептерге байланысты шындықты бұрмалап, теріс қабылдау
А. Қабылдаудың тұрақтылығы
В. Иллюзия
С. қабылдаудың таңдамалылығы
Д.апперцепция
Е. Байқағыштық
 1. Бөбектің жағымды сезімнің алғашқы белгілері
А. Жылау
В. Уілдеп дыбыс шығару
С. Жымиып күлу
Д. Былдырлау
Е. Сөйлеу
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша ортаңғы тобына берілген үлгілік оқу жүктемесінің сағат көлемі
А. 2
В. 2,5
С. 3
Д. 3,5
Е. 4
 1. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша балалардың дене бітімін дамыту және тәрбие жұмыстарының бір түрі спорттық ойындардың элементтері
А. Асық ату, көкпар тарту және басқалар
В. Аударыспақ,арқан тарту, футбол және басқалар
С. футбол, баскетбол, бадминтон, және басқалар
Д. Баскетбол, тоғызқұмалақ, сақина салмақ және басқалар
Е. Қыз қуу, футбол және басқалар
 1. Дене шынықтыру міндеттері
А. Дене бітімінің дамуы
В. Денсаулығын нығайту
С. Дағдыларын қалыптастыру
Д. Қабілеттерін дамыту
Е. Түсініктерін кеңейту
 1. Жалпы жетілдіру жаттығулары
А. Шеңбер жасап сапқа тұру, бір қатарлы тізбекке,иықтаса тұру үшін жасатылады
В. Жүйке жүйесінің реттеуші қызметі негізгі қозғалыстардың жетілдіру мақсатында жасайды
С. қоршаған ортаның өзгермелі жағдайын бейімділікті біртіндеп қалыптастыру барысы
Д. Қимыл-қозғалыс типі ұзақ уақыт бойы біртіндеп меңгеруді талап етеді
Е. Бұлшық еттердің жекелеген топтарын дамыту және нығайту мақсатында қолданылады
 1. Ерте жастық шақта сөйлеудің дамуы
А. Үлкендердің сөзін түсінуін жетілдіру және баланың өзінде белсенді сөйлеудің қалыптасуы
В. Үлкеннің нұсқауы бойынша заттық әрекет істей алуы
С. сөзі айқын болғанымен, өзара қарым-қатынас барысында қиындық тудыруы
Д. Сөйлем құрай алады, дыбысталу барысында анық байқалады
Е. Сөзі түсініксіз болғанымен, дыбыстық әрекеттерді жеткізуге тырысуы
 
 
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Написать комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.